Prijem 4 profesora Dragočaj

Ovaj oglas je istekao

Javna ustanova Osnovna  škola „Desanka Maksimović“

Prijem 4 profesora Dragočaj

OPIS RADNOG MJESTA
1. Profesor informatike i tehničkog obrazovanja 1 izvršilac , pripravnik 20 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije
2. Profesor srpskog jezika 1 izvršilac do povratka radnice sa bolovanja puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom
3 .Profesor razredne nastave 2 izvršioca do povratka radnica sa bolovanja sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjem nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.
Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104.stav 6.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu (sa kratkom biografijom ,adresom i kontakt telefonom ) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:
-Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje određenoj oblasti ili ekvivalent , odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje o državljanstvu ,
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte ,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (ovo uvjerenje škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa)
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca ,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca .
-Ljekarsko uvjerenje ( o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
– Nakon zaključivanja konkursa Komisija za prijem radnika će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati .
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna 
škola „Desanka Maksimović“ Dragočaj bb, 78 215 Dragočaj, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_4_profesora_-_os_desanka_maksimovic_dragocaj/

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 11.10.2018

Datum objave: 03.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.