fbpx

Prijem 4 profesora Ljubinje

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC “Svetozar Ćorović”

Prijem 4 profesora Ljubinje

OPIS RADNOG MJESTA
JU SŠC „SVETOZAR ĆOROVIĆ“
LJUBINJE

К O N К U R S
za prijem u radni odnos

Na neodređeno vrijeme za:
1. Profesor matematike 10 časova sedmično ………………1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.
Na određeno vrijeme za:
2. Profesor fizike 6 časova sedmično……………..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.8.2020. godine
3. Profesor muzičke kulture 2 časa sedmično…………1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.8.2020. godine
4. Profesor ekonomske grupe predmeta 10 časova sedmično u odjeljenju u Berkovićima …………….. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom do povratka radnice sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, br 01/16 i 66/18 ) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnost, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju («Službeni glasnik Republike Srpske», br.41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („ Službeni glasnik Republike Srpske“,br. 34/15 i 83/15 ) , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („ Službeni glasnik Republike Srpske“,br. 29/12, 80/14 i 83/15 ) . Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske “, br.41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Кandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje navedenih uslova i to:
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Izvod iz matične knjige rođenih ,
– Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( diplome stečene van BiH i Republike Srbije pslije 6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),
– Uvjerenje o položenom stučnom ispitu za rad u nastavi ,
– Potvrdu o radnom stažu i
– Prijavu (potpisanu od strane kandidata ) sa kratkom biografijom , adresom i kontakt telefonom.
Ljekarsko uvjerenje , od nadležne zdravstvene ustanove ,o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci).

Škola će službenim putem pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti za kandidata koji bude izabran na konkurs , a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („ Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 24/19 ) , te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.
– Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),
U izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja ,prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom foto-kopijom indeksa
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom)
– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadž binskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenatai ( ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 17.8.2019. godine.
Sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili prijave i ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju 20.8.2019. godine u prostorijama škole u godine u 10, 00 sati.

Кandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Кonkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostaviti na adresu Javna ustanova Srednjoškolski centar „Svetozar Ćorović“, Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom „ Prijava na konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.