Prijem 4 radnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Agencija za informaciono društvo Republike Srpske Banja Luka

Prijem 4 radnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
1. „Viši stručni saradnik – administrator bezbjednosti“ – jedan izvršilac
2. „Viši stručni saradnik – administrator sistema“ – jedan izvršilac
3. „Viši stručni saradnik – operator sistema“ – jedan izvršilac
4. „Viši stručni saradnik – revizor sistema“ – jedan izvršilac

II – Opis poslova

1. „Viši stručni saradnik – administrator bezbjednosti”: obavlja poslove implementacije i sprovođenja sigurnosnih pravila i najboljih praksi na realnom sistemu certifikacionog tijela; daje preporuke o unapređenju internih sigurnosnih pravila certifikacionog tijela; prati preporuke iz domena informacione bezbjednosti; kreira izvještaje o uočenom stanju i obavlja druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja;

2. „Viši stručni saradnik – administrator sistema“: obavlja poslove instalacije, konfigurisanja i održavanja softverskog i hardverskog rješenja certifikacionog tijela kao i oporavak u slučaju katastrofe; daje preporuke o unapređenju internih sigurnosnih pravila; kreira periodične izvještaja o uočenom stanju i obavlja druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja;

3. „Viši stručni saradnik – operator sistema“: vrši svakodnevno upravljanje sistemom certifikacionog tijela; kreira rezervne kopije sistema; kreira periodične izvještaje o radu i obavlja druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja;

4. „Viši stručni saradnik – revizor sistema“: obavlja poslove pregleda elektronskih zapisa/arhive automatski kreiranih od strane informacionog sistema; obavlja pregled pisanih evidencijskih zapisa certifikacionog tijela; kreira izvještaje o uočenom/analiziranom stanju; daje preporuke o unapređenju internih procedura certifikacionog tijela; obavlja druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja.

– na neodređeno vrijeme u Agenciju za informaciono društvo – Odjeljenje za upravljanje digitalnim identitetima, uz prethodno zaključivanje ugovora o probnom radu

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi
1.da je državljanin Republike Srpske ili BiH
2.da je stariji od 18 godina
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4.da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj i BiH, u periodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja javnog konkursa
5.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na upražnjenim mjestima
6.da se protiv njega ne vodi krivični postupak

IV – Posebni uslovi
1.Za radno mjesto pod rednim brojem 1: Visoka stručna sprema (elektrotehnički ili informatički fakultet), najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje kriptografskih algoritama, poznavanje mehanizama zaštite mrežne infrastrukture, poznavanje engleskog jezika
2.Za radno mjesto pod rednim brojem 2: Visoka stručna sprema (elektrotehnički ili informatički fakultet), najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poželjna certifikacija iz oblasti održavanja tehničkih sredstava za rad (hardver i softver) i drugih programskih rješenja, poznavanje i poželjno iskustvo sa konceptom virtuelizacije, poznavanje i poželjno iskustvo u radu sa konceptom javnih kriptografskih ključeva, poznavanje engleskog jezika.
3.Za radno mjesto pod rednim brojem 3: Visoka stručna sprema (elektrotehnički ili informatički fakultet), najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje engleskog jezika.
4.Za radno mjesto pod rednim brojem 4: Visoka stručna sprema (elektrotehnički ili informatički fakultet), najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje engleskog jezika

V – Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs i kratku biografiju, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1.Izvod iz matične knjige rođenih
2.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
3.Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže kandidat koji bude izabran po okončanju procedure)
4.Ovjerenu izjavu kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke III alineja 4, 5
5.Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)-izdaje okružni sud prema mjestu prebivališta
6.Diplomu o školskoj spremi
7.Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu (radno iskustvo mora biti stečeno nakon sticanja visoke stručne spreme)

Poželjno je da kandidati uz prijave dostave i preporuke ranijih poslodavaca.

Uvjerenja se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Sa kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor kandidata, imenovana od strane direktora Agencije za informaciono društvo će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično, ili putem pošte na adresu: Agencija za informaciono društvo Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za mjesto (navesti poziciju za koju se konkuriše)“

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_4_radnika_-_agencija_za_informaciono_drustvo_republike_srpske_banja_/

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 11.10.2018

Datum objave: 26.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.