Prijem 4 radnika Bratunac

Ovaj oglas je istekao

J.U. SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC

Prijem 4 radnika Bratunac

OPIS RADNOG MJESTA
1. Psiholog – Jedan izvršilac na neodređeno radno vrijeme
2. Diplomirani inženjer elektrotehnike – Jedan izvršilac na određeno radno vrijeme, smijer elektronikavrijeme, do povratka radnika sa bolovanja
3. Profesor pravoslavne vjeronauke – 5 časova nastavne norme na određeno radno vrijeme do 31.08.2019.god.
4. Profesor islamske vjeronauke – 1 čas nastavne norme na određeno radno vrijeme do 31.08.2019.god.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1.Za radno mjesto pod rednim brojem 1. Prima se lice sa položenim stručnim ispitom za rad u školi.
2.Za radno mjesto pod rednim brojem 2. Prima se lice sa položenim stručnim ispitom za rad u školi ili lice sa radnim iskustvom ( član 104. Stav 7. Zakona o srednjem obarzovanju i vaspitanju Službeni glasnik RS br. 41/18)
3.Za radno mjesto pod rednim brojem 3. i 4. Primaju se lica sa položenim stručnim ispitom vjeroučitelja ili lica sa radnim iskustvom ( član 104. Stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o radu ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/2016, 66/18) , članom 104. i 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju primjenom odredaba za pojedina radna mjesta (Službeni glasnik Republike Srpske broj 41/18 ) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 29/12 , 80/14 i 83/15 ) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 102/14 i 42/16).
Uz prijavu na konkurs u kojoj se mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju ( ovjerene fotokopije)
1.Diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi koja se traži konkursom(završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent)
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte
4.Uvjerenje o državljanstvu
5.Uvjerenje o ploženom stručnom ispitu
6.Uvjerenje prethodnog poslodavca o stečenom radnom stažu u struci
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
9.Uvjerenje optinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
10.Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od 6 mjeseci
11.Uvjerenje o neosuđivanosti ( škola će zatražiti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće testiranje i interviju 22.10.2018 . godine sa početkom u 13 časova u prostorijama Škole.Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju i u koliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje neće biti vraćane kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske,,
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
J.U.,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,, Petra Kočića bb
75420 Bratunac ili dostaviti lično u sekretarijat škole.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_4_radnika_-_j.u._srednjoskolski_centar_bratunac/

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 18.10.2018

Datum objave: 10.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.