fbpx

Prijem 40 nastavnika i radnika Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića Čitluk

Ovaj oglas je istekao

Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića Čitluk

Prijem 40 nastavnika i radnika Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića Čitluk

Na temelju odluke Školskog odbora Ur. broj: 05-03-729-11/2020. od 25.08. 2020. godine, čl. 62. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine HNŽ-a broj: 8/00, 4/04, 5/04, 8/06), čl. 47. i 85. Statuta Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića Čitluk,Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnika o radu Natječajnog povjerenstva, temeljem suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-1459/20 od 10.09.2020. godine, Školski odbor Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića raspisuje:

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem djelatnika za školsku 2020./2021. godinu

a) određeno vrijeme – najdulje do 15.7.2021. godine

1. nastavnik predmeta Sociologija………………………..  1 izvršitelj (4 sati tjedno),

2. nastavnik predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura……..1 izvršitelja (12 sati tjedno),

3. nastavnik predmeta Biologija………………………….  1 izvršitelj (8 sati tjedno),

4. nastavnik predmeta Kemija…………………………….  1 izvršitelj (22 sati tjedno),

5. nastavnik predmeta Kemija…………………………….  1 izvršitelj (2 sati tjedno),

6. nastavnik predmeta Informatika……………………….  1 izvršitelj (22 sati tjedno),

7. nastavnik predmeta Informatika……………………….  1 izvršitelj (2 sati tjedno),

8. nastavnik predmeta Fizika….………………………….  1 izvršitelj (3 sata tjedno),

9. nastavnik predmeta Povijesti…………………………..  1 izvršitelj (22 sati tjedno),

10. nastavnik predmeta Povijesti…………………………. 1 izvršitelj (2 sati tjedno),

11. nastavnik predmeta Geografija……………………. ….  1 izvršitelj (10 sati tjedno),

12. nastavnik predmeta Glazbena umjetnost………………. 1 izvršitelj (12 sati tjedno),

13.nastavnik predmeta Vjeronauk………………………… 1 izvršitelj (14 sati tjedno),

14. nastavnik predmeta Matematika………………………  1 izvršitelj (19 sati tjedno),

15. nastavnik predmeta Matematika………………………  1 izvršitelj (12 sati tjedno),

16. nastavnik predmeta Engleski jezik……………………  1 izvršitelj (19 sati tjedno),

17. nastavnik predmeta Njemački jezik…………………..  1 izvršitelj (20 sati tjedno),

18. nastavnik predmeta Francuski jezik…………………… 1 izvršitelj (6 sata tjedno),

19. nastavnik ekonomske skupine predmeta………………  1 izvršitelj (14 sati tjedno),

20. nastavnik predmeta poznavanje robe i prehrane…………1 izvršitelj(15 sati tjedno)

21. nastavnik praktične nastave (HTT) ………………….…1 izvršitelj (12 sati tjedno),

22. nastavnik predmeta ugostiteljsko posluživanje……… . 1 izvršitelj (21 sati tjedno),

23. nastavnik praktične nastave (slastičarstvo)……….. …. 1 izvršitelj (12 sati tjedno),

24. nastavnik predmeta slastičarstvo……………………..  1 izvršitelj (5 sati tjedno),

25. nastavnika praktične nastave (kuharstvo)…………. ….1 izvršitelj (28 sat tjedno),

26. nastavnik kuharstva…….………………….  ………….1 izvršitelj (18 sati tjedno),

27. nastavnik praktične nastave obrade i montaže…. ……..1 izvršitelj (14 sati tjedno),

28. nastavnik strojarske skupine predmeta………………….1 izvršitelj (9 sati tjedno)

29. nastavnik praktične nastave i vodoinstalacije……………1 izvršitelj (18 sati tjedno)

30. nastavnik likovna kultura…………………. . …………..1 izvršitelj (12 sati tjedno),

31. nastavnik  psihologija………………………. . …………1 izvršitelj (14 sati tjedno),

32. nastavnik talijanski jezik…………………..  ……………1 izvršitelj (14 sati tjedno),

33. nastavnik latinskog jezika…….………………  …………1 izvršitelj (12 sati tjedno),

34. nastavnik povijesti i umjetnosti i kult.-pov.baštine…..…1 izvršitelj(4 sata tjedno)

35. spremačica ………………………… …………………..1 izvršitelj (puno radno vrijeme).

36.domar…………………………………………………….1 izvršitelj(puna norma)

b) određeno vrijeme do povratka djelatnice s funkcije, a najdulje do 15.07.2021. godine:

1. nastavnik predmeta Geografija………………………….. 1 izvršitelj (22 sati tjedno)

2. nastavnik ekonomske skupine predmeta.……………….. 1 izvršitelj (22 sati tjedno)

c) određeno vrijeme do povratka djelatnica s bolovanja, a najdulje do 15.07.2021. godine:

1. nastavnik pedagog…………………………………….….1izvršitelj(puno radno vrijeme)

2. nastavnik predmeta informatika……………………… …1 izvršitelj (17 sati tjedno)

Kandidati pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa moraju ispunjavati i posebne uvjete za nastavnike u srednjoj školi predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNŽ (Narodne novine HNŽ-a broj: 8/00, 4/04, 5/04, 8/06).

Uz prijavu na Natječaj koja treba da sadrži točnu adresu, kontakt telefon i poziciju na koju se javljaju kandidati su dužni priložiti: originalne ili ovjerene kopije (ne starije od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata:

– prijavu na natječaj (obvezno navesti adresu i kontakt telefon)

– kraći životopis

– diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi

– izvadak iz matične knjige rođenih

– uvjerenje o državljanstvu

– uvjerenje o nekažnjavanju

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad za točku a),b) i c) rad na određeno vrijeme

ukoliko kandidat posjeduje istu.

– za kandidate pod točkom a) – pozicija 35. i 36., pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za

zasnivanje radnog odnosa dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o ostvarenom radnom stažu u odgojno obrazovnim ustanovama na poslovima koji

odgovaraju stručnoj spremi koja se traži Natječajem

– dokaz o ostvarenom radnom stažu van odgojno obrazovnih ustanova na poslovima koji

odgovaraju stručnoj spremi koja se traži natječajem

– dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje, nakon stjecanja stručne

spreme koja se traži natječajem

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta dužni su dostaviti:

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

– ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, ne starije od šest mjeseci

Sa kandidatima pod točkom a) pozicija 35. i 36.,  obavit će se samo intervju sukladno Pravilniku o radu Natječajnog povjerenstva. Intervju se sastoji od dva dijela ( pismenog i usmenog).

Sa kandidatima pod točkom a)-pozicija 35. i 36. obavit će se samo intervju sukladno Pravilniku o radu Natječajnog povjerenstva.

O terminu intervjua kandidati će biti obaviješteni tel.- mob.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Napomena:

Natječajnu dokumentaciju prijavljenih kandidata ne vraćamo, te se ista može preuzeti u tajništvu škole.

Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati su dužni dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu sa naznakom:

SREDNJA ŠKOLA DR. FRA SLAVKA BARBARIĆA U ČITLUKU

Stjepana Radića 7.

 88 260 Čitluk

( s naznakom „Za natječaj“ )

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 40

Datum isteka: 30.09.2020

Datum objave: 24.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.