Prijem 5 nastavnika Kneževo

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Imljani

Prijem 5 nastavnika Kneževo

OPIS RADNOG MJESTA
1.Nastavnik biologije 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.08.2019. godine-1 izvršilac ,
2.Nastavnik fizike 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.08.2019. godine -1 izvršilac ,
3. Nastavnik likovne kulture 3 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine -1 izvršilac,
4.Nastavnik ruskog jezika 4 časa, na određeno vrijeme, do 31.08.2019. godine -1 izvršilac i
5.Nastvnik engleskog jezika 14 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
U radni odnos za navedena radna mjesta se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zanimanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se uskladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti :
1.Uvjerenje o državljanstvu;
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3.Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti –ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa);
4.Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:
1.ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.Uvjernje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško–psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
4.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;
5.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
6.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje ;
7.uvjerenje opštinskog / grdskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulih boraca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca ;
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otdžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ;
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nakon zaključenja konkursa komisija razmatra dostavljene prijave i pregleda dokumentaciju.
Komisija provjerava blagovremenost i potpunost prijava, te evidentira svaki dostavljeni dokument i konstatuje da li kandidat formalno pravno zadovoljava uslove tražene javnim konkursom.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Komisija pismenim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Konurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole: JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Imljani, Imljani bb, 78230 Kneževo sa naznakom „prijava na konkurs“

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_5_nastavnika_-_os_petar_kocic_imljani/

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 08.11.2018

Datum objave: 31.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.