fbpx

Prijem 5 pripravnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Banjoj Luci

Prijem 5 pripravnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Na osnovu člana 40. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, broj: 02.2.1/0601-1576-2/19 od 09.07.2019. godine, rektor Univerziteta u Banjoj Luci raspisuje

К O N К U R S
za prijem pripravnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

1. Pripravnik – diplomirani pravnik iz kategorije djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske – 2 izvršioca;
2. Pripravnik – diplomirani ekolog iz kategorije djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske – 1 izvršilac;
3. Pripravnik – diplomirani inženjer poljoprivrede iz kategorije djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske – 1 izvršilac;
4. Pripravnik – diplomirani inženjer tehnologije iz kategorije djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske – 1 izvršilac;

Radni odnos se zasniva na period od jedne godine.

I OPIS POSLOVA: Pripravnici će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju su obrazovani.

II MJESTO RADA: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a, 78000 Banja Luka.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III OPŠTI USLOVI :
-da je državljanin Republike Srpske / Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

IV POSEBNI USLOVI :
1. za kandidata pod rednim brojem 1. visoka stručna sprema – diplomirani pravnik;
2. za kandidata pod rednim brojem 2. visoka stručna sprema – diplomirani ekolog;
3. za kandidata pod rednim brojem 3. visoka stručna sprema – diplomirani inženjer poljoprivrede;
4. za kandidata pod rednim brojem 4. visoka stručna sprema – diplomirani inženjer tehnologije;
5. da kandidat prvi put zasniva radni odnos u struci;
6. da je kandidat dijete poginulog borca Vojske Republike Srpske;
7. da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske;
8. poznavanje rada na računaru.

V POTREBNA DOКUMENTACIJA
Uz prijavu na Кonkurs kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
Dokaz da je kandidat dijete poginulog borca Vojske Republike Srpske;
Diplomu/uvjerenje o stručnoj spremi;
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja samo kandidat koji je izabran).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa navedenim dokumentima i dokazima uz naznaku PRIJAVA NA КONКURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIКA, dostaviti na sljedeću adresu:
Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.09.2019

Datum objave: 04.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.