fbpx

Prijem 5 radnika Elektroprenos BiH

Ovaj oglas je istekao

Elektroprenos – Elektroprijenos BiH raspisuje JAVNI NATJEČAJ

Prijem 5 radnika Elektroprenos BiH

Na osnovi članka 8. Zakona o radu u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 26/04, 7/05 i 48/05, 60/10 i 32/13), člana 6. Pravilnika o radu “Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka i Odluke Uprave “Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka, broj: U-50-33/2020 od 16.07.2020. godine r a s p i s u j e  s e

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Operativnom području Mostar, kako

slijedi:


Opći uvjeti:

 1. da je državljanin BiH;
 2. da ima navršenih 18 godina života;
 3. da se protiv njega ne vodi kazneni postupak;
 4. da nije kažnjavan za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 5. da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uvjeti:

Za radna mjesta pod rednim brojevima: 1. i 2.

 • VSS, diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer el. energetika, VII. stupanj stručne spreme stečene nakon najmanje 4 godine studija, odnosno najmanje 240 ECTS, sa 1 godinom radnog iskustva u traženom stupnju stručne spreme;

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.

 • SSS/KV – tehničkog smjera, vozač, sa 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stupnju stručne spreme i položenim vozačkim ispitom “B” i “C” kategorije;

Za radno mjesto pod rednim brojem 4.

 • SSS/KV – srednja škola sa 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stupnju stručne spreme;

Za radno mjesto pod rednim brojem 5.

 • PK – osnovna škola

Uz potpisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni dostaviti:

 • biografiju – sa adresom stanovanja i kontakt telefonom;
 • diplomu;
 • uvjerenje o radnom iskustvu u traženom stupnju stručne spreme, osim za radno mjesto pod rednim brojem 5.

Ostale dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostavit će kandidat koji bude izabran, prije zaključivanja ugovora o radu.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika.

Sljedeća dokumenta ne treba dostavljati jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

 • Kao dokaz radnog iskustva ne dostavljati:

radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo;

ugovor o radu;

ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova;

ugovor o djelu i dr. ugovore;

rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa-isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog;

sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa-dokazuju samo trenutak prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu.

Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, precizirano razdoblje radnog angažiranja, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta, podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni Natječaj će se objaviti u dnevnim listovima “Glas Srpske” Banja Luka, “Oslobođenje” Sarajevo i “Večernji list” Mostar i na web stranici “Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” www.elprenos.ba. Ako Natječaj ne bude istovremeno objavljen, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijavu slati preporučenom pošiljkom na adresu “Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka, Operativno područje Mostar, Blajburških žrtava bb, 88 000 Mostar /prijava na natječaj/.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 11.08.2020

Datum objave: 03.08.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.