fbpx

Prijem 6 nastavnika Milići

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC “Milutin Milanković” Milići

Prijem 6 nastavnika Milići

OPIS RADNOG MJESTA

JU SŠC “Milutin Milanković” Milići
Telefon:056/741-600

raspisuje

К O N К U R S
za prijem radnika na određeno vrijeme

1.Nastavnik srpskog jezika 1 izvršilac 6 časova sedmično na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine.
2. Nastavnik njemačkog jezika 1 izvršilac 2 časa sedmično na određeno vrijeme do 31.08.2020 godine.
3. Nastavnik matematike 1 izvršilac 18 časova sedmično na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine.
4. Nastavnik informatike 1 izvršilac 6 časova sedmično na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine.
5. Nastavnik pravoslavne vjeronauke 1 izvršilac 8 časova sedmično na određeno vrijeme do 31.08.2019.godine.
6. Nastavnik islamske vjeronauke 1 izvršilac 2 časa sedmično na određeno vrijeme do 31.08.2019.godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potpisanom od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa,kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

Opšti uslovi :
a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine-dokazuje se uvjerenjem o državljanstvu,
b)da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v)da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
G)da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanje djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi-priložiti:
1.
Pod 1.završen prvi ciklus studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS i stručnim zvanjem:profesor srpskog jezika i književnosti,profesor italijanskog jezika i književnostii srpskog jezika i književnosti,profesor ruskog i srpskog jezika i književnosti,diplomirani filolog-srbista.
Priložiti:ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju

Pod 2. Završen prvi cilkus studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS i stručnim zvanjem:profesor njemačkog jezika i književnosti,
Diplomirani filolog za njemački jezik i književnost.
Priložiti:ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju

Pod 3. Završen prvi ciklus studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS i stručnim zvanjem:profesor matematike ,diplomirani matematičar,profesor matematike i informatike, profesor matematike i fizike.
Priložiti: Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju

Pod 4. Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS i stručnim zvanjem: Profesor informatike, diplomirani inženjer računarstva i informatike, profesor matematike i informatike, diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer računarstva i informatike.
Priložiti: Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju

Pod 5. Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS -teološki fakultet
Priložiti: Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju

Pod 6. Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS -teološki fakultet
Priložiti: Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju

Jedna godina radnog iskusva u struci u školi, uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca iz koga se tačno vidi koje je poslove obavljao,
Položen stručni ispit za rad u nastavi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
Pored dokumentacije kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa kandidati dostavljaju i dokumentaciju, koju posjeduju, za bodovanje i to:
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
Uvjerenje opštinskog orana uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu članova porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
Ukoliko se na konkurs ne prijavi niko od kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom može se primiti i pripravnik.

Intervju i testiranje kandidata će se obaviti 27.08.2019. U 9,00 časova, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnodsno koji ispunjavaju uslove konkursa
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste ne vraćaju kandidatima

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Кonkursa.

Prijave slati na adresu:
JU Srednjoškolski centar
“Milutin Milanković”
Nikole Tesle br.34
75446 Milići

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 16.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.