Prijem 6 nastavnika Modriča

Ovaj oglas je istekao

OŠ “SVETI SAVA” MODRIČA

Prijem 6 nastavnika Modriča

OPIS RADNOG MJESTA
1. Nastavnik njemačkog jezika -sa iskustvom ……………………………….1 izvršioc
(6 časova)na određeno vrijeme, do povratka radnice sa neplaćenog odsustva)
2. Nastavnik srpskog jezika – sa iskustvom …………………………………1 izvršioc
na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja
3. Nastavnik likovne kulture- sa iskustvom……………………………….1 izvršioc
na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja
4. Nastavnik razredne nastave…………………………………………………….3 izvršioca
-2 izvršioca sa iskustvom
-1 izvršioc pripravnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin Republike Srpske i BiH
2. Da je stariji od 18 godina
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

Posebni uslovi:

Pod tačkom 1:da ima završen prvi ciklus studijskog programa –VSS-profesor njemačkog jezika i književnosti ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je njemački jezik samostalan ili ravnopravan predmet;nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju ,grupa njemački jezik i književnost ,ili drugu dvopredmetnu grupu u kojoj je njemački jezik upisan u diplomi o završenoj školi;diplomirani filolog –germanista;dipl.profesor jezika i književnosti –na studijskom programu Jezik, književnost.kultura ,modul Njemački jezik ,književnost ,kultura.
Pod tačkom 2. da ima završen prvi ciklus studijskog programa-VSS-profesor srpskog jezika i književnosti,odnosno profesor srpskog jezika i knjižvnosti,profesor srpskog jezika u čijoj je diplomi ili nazivu studija naveden srpski jezik kao samostalan ili ravnopravan predmet,nastavnik sa završenom pedagoškom akademijom koji u nazivu studija ili diplomi ima srpski jezik kao samostalan ili ravnopravan predmet,profesor odnosno nastavnik koji je do 6.aprila 1992. godine na teritoriji SFRJ stekao diplomu za izvođenje nastave srpskohrvatksog ili hrvatskosrpskog jezika i književnosti jugoslovenskoh naroda.
Pod tačkom 3: da ima završen prvi ciklus studijskog programa-VSS- profesor likovne kulture ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je likovna kultura samostalni ili ravnopravni predmet; diplomirani slikar primijenjenog slikarstva ili diplomirani slikar primijenjene umjetnosti sa položenom pedagoškom grupom predmeta; akademski slikar, odnosno diplomirani slikar sa položenom pedagoškom grupom predmeta; akademski vajar, odnosno diplomirani vajar sa položenom pedagoškom grupom predmeta; akademski grafičar, odnosno diplomirani grafičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta; nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa za likovnu kulturu; diplomirani likovni umjetnik- smjer slikarstvo ili grafika sa položenom pedagoškom grupom predmeta,diplomirani grafički dizajner sa položenom pedagoškom grupom predmeta,diplomirani istoričar umjetnosti sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
Lice sa završenim fakultetom primijenjenih umjetnosti.
Pod tačkom 4. da ima završen prvi ciklus studijskog programa –VSS-profesor razredne nastave,sa završenim učiteljskim fakultetom,nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom,učitelj sa završenom učiteljskom školom koji se zatekao u radnom odnosu u vrijeme stupanja na snagu ovog pravilnika.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs i kratku biografiju, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih;
3. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže kandidat koji bude izabran po okončanju procedure);
4. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ,u kojoj je navedeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
5.dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku,
6.ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom ,kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
7. uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
8.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos sa iskustvom,
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
11.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odradbeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja u sredstvu javnog informisanja.

Prijave sa dokumentima se dostavljaju u JU Osnovna škola “Sveti Sava“ Modriča, ul. Cara Lazara br.29. svakim radnim danom od 8,00 -14,00 časova.

Na prijavi kandidat treba da napiše kontakt telefon i e-mail adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa ,intervju će se obaviti dana 12.10.2018. godine u 10:00 časova a testiranje istog dana u 11:00 časova.

Kandadati se neće posebno pozivati na intervju i tastiranje ,a ako se ne pojave na intervjuu i testiranje, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_6_nastavnika_-_os_sveti_sava_modrica/

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 11.10.2018

Datum objave: 04.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.