fbpx

Prijem 6 radnika

Ovaj oglas je istekao

TEHNIČKA ŠKOLA BANjA LUKA

Prijem 6 radnika

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor matematike – 1 izvršilac, 12 časova, do kraja školske 2015/2016 godine
2. Profesor matematike – 1 izvršilac, 18 časova, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva
3. Diplomirani inženjer saobraćaja – smjer PTT saobraćaj, 21 čas (teorija i praksa), do kraja školske 2015/2016 godine
4. Diplomirani inženjer saobraćaja – smjer PTT saobraćaj, 18 časova (praksa), do kraja školske 2015/2016 godine
5. Diplomirani inženjer saobraćaja – smjer drumski saobraćaj, 6 časova, do kraja školske 2015/2016 godine
6. Diplomirani inženjer saobraćaja – smjer vazdušni saobraćaj, 20 časova. do kraja školske 2015/2016 godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati treba da ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom o radu RS ( Sl.glasnik RS br. 55/07–prečišćeni tekst), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS br. 74/08, 106/09 , 104 /11 i 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl. glasnik Republike Srpske br. 29/12,80/14 i 83/15). Za kandidate je potrebno radno iskustvo u struci od najmanje jedne godine.
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci):
uvjerenje o državljanstvu
izvod iz matične knjige rođenih
ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno vaspitnom procesu
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji
uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke ( vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla)
izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ako se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u RS, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica
b) potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije
v) potvrdu o visini plate, ako je član porodičnog domaćinstva zaposlen
g) potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćisntva koji su mlađi od 26 godina
– potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korištenju stipendije za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendje za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zanivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU TEHNIČKA ŠKOLA, ul. Đure Daničića 2A, Banjaluka , sa naznakom „Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta“.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su da pristupe na intervju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.
Intervju sa kandidatima će se održati dana 30.12.2015.godine, sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 24.12.2015

Datum objave: 16.12.2015

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.