Prijem 6 radnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU TEHNIČКA ŠКOLA

Prijem 6 radnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
1.diplomirani inženjer mašinstva – 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca, sa radnim iskustvom,
2.profesor informatike – 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca, sa radnim iskustvom
3.profesor njemačkog jezika – 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca, sa radnim iskustvom
4.profesor pravoslavne vjeronauke – 1 izvršilac, 15 časova, do kraja školske 2018/19 godine, tj. do 31.08.2019. godine, pripravnik
5.profesor islamske vjeronauke – 1 izvršilac, 1 čas, do kraja školske 2018/19 godine, tj. do 31.08.2019. godine, sa radnim iskustvom
6.profesor katoličke vjeronauke – 1 izvršilac, 1 čas , do kraja školske 2018/19 godine, tj. do 31.08.2019. godine, pripravnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS( Sl.gl.RS br. 01/16), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl.gl. RS“ br. 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl. glasnik Republike Srpske br. 29/12,80/14 i 83/15).
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci):

5.prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa i kontakt telefon,
6.uvjerenje o državljanstvu,
7.izvod iz matične knjige rođenih,
8.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
9.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
10.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
11.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke ( vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla),
12.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod br. 1, 2, 3 i 5.
13.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, borca.

Napomena:
U skladu sa čl. 104. stav 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl.gl. RS“ br. 41/18), na upražnjeno radno mjesto, gdje je raspisan konkurs sa položenim stručnim ispitom, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van školoe u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.

Кandidat koji bude izabran dužan je prije zanivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU TEHNIČКA ŠКOLA, ul. Đure Daničića 2A, Banja Luka , sa naznakom „Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta“.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje.
Кandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su da pristupe na intervju, koji će sa kandidatima obaviti Кomisija za izbor.
Intervju i testiranje sa kandidatima, održaće se dana 10.12.2018. godine, sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_6_radnika_-_ju_tehnicka_skola_banja_luka/

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 06.12.2018

Datum objave: 28.11.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.