fbpx

Prijem 6 radnika Osnovni sud u Кozarskoj Dubici

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Кozarskoj Dubici

Prijem 6 radnika Osnovni sud u Кozarskoj Dubici

OPIS RADNOG MJESTA
Osnovni sud u Кozarskoj Dubici, Davidov trg bb, Кozarska Dubica.

Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17), a u vezi sa članom 73. i 77. istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Кozarskoj Dubici raspisuje

JAVNI КONКURS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
i za prijem pripravnika-volontera bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od dvije godine

Radno mjesto:

1. Sudski asistent – daktilograf (1 izvršilac)
2. Spremačica i kurir (1 izvršilac)
3. Pripravnik – volonter (4 izvršioca)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
IV stepen školske spreme, gimnazija, upravna škola ili druga odgovarajuća srednja škola, poznavanje rada na računaru, najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
NК radnik, završena osmogodišnja škola.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
VII stepen školske spreme, pravni fakultet, dipl. pravnik sa 240 ECTS bodova, poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starije od 6 mjeseci):
-diplomu – svjedočanstvo o završenoj školi
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci
-dokaz o traženom radnom iskustvu (za radno mjesto pod rednim brojem 1)
-dokaz o poznavanju rada na računaru (za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 3)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Za izabrane kandidate za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2 obavezan je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije potpisivanja ugovora o radu, uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će izvod iz kaznene evidencije pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.
Pripravnici – volonteri zaključuju ugovor o obavljanju pripravničkog – volonterskog rada na period od dvije godine.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Кozarskoj Dubici, Davidov trg bb, Кozarska Dubica.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 02.04.2020

Datum objave: 18.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.