Prijem 7 nastavnika Bratunac

Ovaj oglas je istekao

Osnovna škola ‘’Vuk Karadžić’’ Bratunac

Prijem 7 nastavnika Bratunac

OPIS RADNOG MJESTA
1. Nastavnik muzičke kulture, 4 časa……………… 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom:
2. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 3 časa……………. 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom
3. Nastavnik geografije, 2 časa……………. 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
4. Nastavnik matematike, 4 časa………… na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
5. Nastavnik ruskog jezika, 8 časova…………….. 1 izvršilac na određeno vrijeme do 28.12.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
6. Nastavnik osnova informatike, 9 časova………. 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika na obavljanju funkcije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
7. Nastavnik razredne nastave za poslove voditelja jutarnjeg čuvanja, sa ½ norme……. 1 izvršilac na određeno vrijeme do završetka nastavnog procesa u školskoj 2018/2019. godini.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09; 86/10; 25/14 i 76/15)
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su poppropisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1)Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljnstvu;
2) Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova oglasa, potrebno je dostaviti:

1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog progama programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu,
4.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita,
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme, i dužina radog staža po vrstama posla,
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
9.Uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Komisija će u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18) pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljinja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole: JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Bratunac, Petra Kočića bb, 75420 Bratunac, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično u sekretarijat škole.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_7_nastavnika_-_osnovna_skola_vuk_karadzic_bratunac/

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 18.10.2018

Datum objave: 10.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.