Prijem 7 profesora Kotor Varoš

Ovaj oglas je istekao

„JU Nikola Tesla„ Kotor Varoš

Prijem 7 profesora Kotor Varoš

OPIS RADNOG MJESTA
1. Profesor matematike ——————-19 časova do kraja školske 2018/19 godine, odnosno do 31.08.2019. godine,1 izvršioc
2. Profesor mašinske grupe predmeta,———- 40 časova do kraja školske 2018/19 godine, odnosno do 31.08.2019. godine,2 izvršioca
3. Elektrotehnička grupa predmeta , ———- 15 časova teorijske nastave i 4 časa praktične nastave , do kraja školske 2018/19 godine, odnosno do 31.08.2019. godine, 1 izvršioc
4.Profesor mašinske grupe predmeta …………… 20 časova do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2019.godine, 1 izvršilac
5. Vjeronauka –Pravoslavna——————- 7 časova , do kraja školske 2018/19. odnosno do 31.08.2019.god. 1 izvršilac
6. Vjeronauka- Islamska ………………….. 7 časova , do kraja školske 2018/19. odnosno do 31.08.2019.god. 1 izvršilac
7. Profesor matematike i fizike ……… 19 časova, do kraja školske 2018/19.odnosno do 31.08.2019.god. 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji, osim ( opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( Službeni glasnik RS broj: 41/18) i Pravilnikom ovrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( Službeni glasnik RS broj: 29/12, 80/14,83/15). Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su steklistaž van škole u trajanju od najmanje 1 godine u struci. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.
Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju ( ovjerene kopije ),kao i kontakt telefon, kojim se dokazuju:
Opšti usliovi i to:
-Da je državljaniun RS i Bosne i Hercegovine a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-Da je punoljetan a to se dokazuje Izvodom iz Matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja dijeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ( Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa ).
Posebni uslovi i to:
-Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje 1 godine u struci
– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolse ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
– Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodsavca i kopiju radne knjižice. Uvjerenje treba da sadrži; vrstu posla,stepen i vrstu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla zaključno sa danom izdavanja uvjerenja. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno.
– -Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog boaca,
– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
—Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Interviju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u utorak ( 16.10.2018. godine u 13,30 časova ). Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i interviju a ako se ne pojave na testiranju i interviju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumentata i te kopije neće biti vraćene.Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane te će ista biti odbačena.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „ Glas Srpske „“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu „ JU „ Nikola Tesla „ Kotor Varoš.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_7_radnika_-_ju_nikola_tesla_kotor_varos/

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 11.10.2018

Datum objave: 03.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.