fbpx

Prijem 7 radnika J.U. Opća bolnica Konjic

J.U. Opća bolnica Konjic

Prijem 7 radnika J.U. Opća bolnica Konjic

Na osnovu člana 17. Statuta JU Opća bolnica Konjic, člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH broj:26/16 i 89/18), člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK (Službene novine HNK broj:4/19), člana 3. Pravilnika o proceduri i kriterijima za prijem u radni odnos u JU Opća bolnica Konjic broj: U.O.02-12-266/2019 od 27.10.2019. godine i odluke broj: 01-04-515/2020  , Direktorica JU Opća bolnica Konjic raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 1. Doktor medicine specijalista pedijatrije na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac
 2. Doktor medicine specijalista opće hirurgije na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac
 3. Doktor medicine na bolničkim odjelima  na određeno vrijeme – 1 izvršilac
 4. Magistar farmacije na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac
 5. Medicinska sestra/ tehničar na Internom odjelu, na određeno vrijeme (1 god.) – 1 izvršilac
 6. Radnik u bolničkoj kuhinji- kuhar na određeno vrijeme (1 god.) – 1 izvršilac
 7. Radnik na održavanju el. Instalacija, opreme i aparata na određeno vrijeme (1 god.) – 1 izvršilac

Opći uslovi za sve pozicije:

 • Da je državljanin BiH
 • Da je stariji od 18 godina
 • Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje
 1. Pozicija: Dr. Specijalista pedijatrije

Posebni uslovi :

 • VSS završen medicinski fakultet
 • Specijalizacija iz pedijatrije
 • Da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere
 • Položen stručni ispit
 • Licenca za samostalan rad

Poslovi na bolničkom odjelu: vrši svakodnevne vizite svojih  pacijenata, izvještava o njihovom stanju, toku bolesti i problemima na dnevnim sastancima i vizitama, organizira potrebne konzilijarne preglede svojih pacijenata, određuje pretrage pacijentima, ordinira terapiju, ispunjava uputnicu, provodi i vrši nadzor nad provođenjem liječenja  i rehabilitacije pacijenta i o tome vodi potrebnu dokumentaciju ,planira i vrši otpust pacijenata, utvrđuje nastavak ambulantnog ili kućnog liječenja te potrebnih kontrola, piše otpusna pisma, historiju bolesti odnosno vodi tačnu, iscrpnu i datiranu medicinsku dokumentaciju u skladu sa propisima o evidenciji u zdravstvu koja pruža sve potrebne podatke o liječenju i zdravstvenom stanju pacijenta, sudjeluje u dežurstvu i pripravnosti prema donijetom planu, obavlja i druge medicinske, administrativne i organizacijske poslove neophodne za normalno obavljanje rada u skladu sa zanimanjem i radnim mjestom ,pravilima struke i važećim propisima.

Poslovi u ambulanti: obavlja pregled i liječenje pacijenata u okviru svoje specijalnosti, primjenjuje savremene metode liječenja, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i potrebne evidencije, obavlja i druge medicinske, administrativne i organizacijske poslove neophodne za normalno obavljanje rada u skladu sa pravilima struke i propisima.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 1 mjeseca.

Mjesto rada: JU Opća bolnica Konjic, Bolnička b.b. Konjic, Pedijatrijski odjel

Radno vrijeme: redovno, 7,30 sati dnevno, posebni oblici rada : dežura i pripravnost

Pogodnosti radnog mjesta: poslodavac daje na besplatno korištenje stan, mogućnost dobivanja subspecijalizacije

Osnovna plaća: 2.160,00 KM + naknade plaće + naknade za dežure i pripravnost

Kao dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova za poziciju 1 kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Prijavu (Obrazac prijave nalazi se na web stranici poslodavca, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž)
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Potvrdu o prebivalištu (CIPS)
 • Potvrda od prethodnog poslodavca da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere
 • Diploma o završenoj VSS
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • Licencu za samostalan rad

2. Pozicija: Dr. Specijalista opće hirurgije

Posebni uslovi:

 • VSS završen medicinski fakultet
 • Specijalizacija iz opće hirurgije
 • Da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere
 • Položen stručni ispit
 • Licenca za samostalan rad

Poslovi na bolničkom odjelu: vrši svakodnevne vizite svojih  pacijenata, izvještava o njihovom stanju, toku bolesti i problemima na dnevnim sastancima i vizitama, organizira potrebne konzilijarne preglede svojih pacijenata, određuje pretrage pacijentima, ordinira terapiju, ispunjava uputnicu, provodi i vrši nadzor nad provođenjem liječenja  i rehabilitacije pacijenta i o tome vodi potrebnu dokumentaciju ,planira i vrši otpust pacijenata, utvrđuje nastavak ambulantnog ili kućnog liječenja te potrebnih kontrola, piše otpusna pisma, historiju bolesti odnosno vodi tačnu, iscrpnu i datiranu medicinsku dokumentaciju u skladu sa propisima o evidenciji u zdravstvu koja pruža sve potrebne podatke o liječenju i zdravstvenom stanju pacijenta, sudjeluje u dežurstvu i pripravnosti prema donijetom planu, obavlja i druge medicinske, administrativne i organizacijske poslove neophodne za normalno obavljanje rada u skladu sa zanimanjem i radnim mjestom ,pravilima struke i važećim propisima.

Poslovi u ambulanti: obavlja pregled i liječenje pacijenata u okviru svoje specijalnosti, primjenjuje savremene metode liječenja, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i potrebne evidencije, obavlja i druge medicinske, administrativne i organizacijske poslove neophodne za normalno obavljanje rada u skladu sa pravilima struke i propisima.

Poslovi u Operacionoj sali: Obavlja operativne zahvate, prema planu i programu u skladu sa medicinskim indikacijama.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 1 mjeseca.

Mjesto rada: JU Opća bolnica Konjic, Bolnička b.b. Konjic, Hirurški odjel

Radno vrijeme: redovno, 7,30 sati dnevno, posebni oblici rada : dežura i pripravnost

Pogodnosti radnog mjesta: poslodavac daje na besplatno korištenje stan, mogućnost dobivanja subspecijalizacije

Osnovna plaća: 2.160,00 KM + naknade plaće + naknade za dežure i pripravnost

Kao dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova za poziciju 2 kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Prijavu (Obrazac prijave nalazi se na web stranici poslodavca, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž)
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Potvrdu o prebivalištu (CIPS)
 • Potvrda od prethodnog poslodavca da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere
 • Diploma o završenoj VSS
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • Licencu za samostalan rad

3. Pozicija: Dr. na bolničkim odjelima

Posebni uslovi :

 • VSS završen medicinski fakultet
 • Položen stručni ispit
 • Da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere
 • Licenca za samostalan rad

Poslovu na bolničkom odjelu: vrši svakodnevne vizite  pacijenata, izvještava o njihovom stanju, toku bolesti i problemima na dnevnim sastancima i vizitama, određuje pretrage pacijentima, ordinira terapiju, ispunjava uputnicu, provodi i vrši nadzor nad provođenjem liječenja  i rehabilitacije pacijenta i o tome vodi potrebnu dokumentaciju, piše otpusna pisma, historiju bolesti odnosno vodi tačnu, iscrpnu i datiranu medicinsku dokumentaciju u skladu sa propisima o evidenciji u zdravstvu koja pruža sve potrebne podatke o liječenju i zdravstvenom stanju pacijenta, sudjeluje u dežurstvu i pripravnosti prema donijetom planu, obavlja i druge medicinske, administrativne i organizacijske poslove neophodne za normalno obavljanje rada u skladu sa zanimanjem i radnim mjestom ,pravilima struke i važećim propisima.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, godinu dana uz obavezan probni rad od 1 mjeseca.

Mjesto rada: JU Opća bolnica Konjic, Bolnička b.b. Konjic, Interni i Hirurški odjel

Radno vrijeme: redovno, 7,30 sati dnevno, posebni oblici rada : dežura i pripravnost

Pogodnosti radnog mjesta: mogućnost dobivanja specijalizacije

Osnovna plaća: 1.670,00 KM + naknade plaće + naknade za dežure i pripravnost

Kao dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova za poziciju 3 kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Prijavu (Obrazac prijave nalazi se na web stranici poslodavca, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž)
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Potvrdu o prebivalištu (CIPS)
 • Potvrda od prethodnog poslodavca da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere
 • Diploma o završenoj VSS
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Licencu za samostalan rad

4. Pozicija : Magistar farmacije

Posebni uslovi:

 • VSS završen farmaceutski  fakultet
 • Položen stručni ispit
 • Da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere
 • Licenca za samostalan rad
 • Radno iskustvo na poslovima u bolničkoj apoteci, minimalno 6 mjeseci

Poslovi u bolničkoj apoteci: Rukovodi i odgovoran je za medicinsko snabdjevanje. U koordinaciji sa direktorom, finansijskom službom i šefovima službi bolnice usmjerava cjelokupno medicinsko snabdijevanje. Rukovodi radom bolničke apoteke i odgovoran je za njeno poslovanje. Stara se o redovnom snabdijevanju svih organizacionih jedinica bolnice. Priprema i daje informacije o stanju snabdjevenosti i problemima koji se javljaju. Prati i stara se o sprovođenju svih zakona i propisa iz oblasti farmaceutske djelatnosti. Informiše direktora i nadležne organe unutar ustanove o funkcionisanju i problemima apotekarske djelatnosti i stara se o stručnom i razvojnom unapređenju apoteke.

Mjesto rada: JU Opća bolnica Konjic, Bolnička b.b. Konjic, Bolnička apoteka

Radno vrijeme: redovno, 7,30 sati dnevno,

Kao dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova za poziciju 4 kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Prijavu (Obrazac prijave nalazi se na web stranici poslodavca, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž)
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Potvrdu o prebivalištu (CIPS)
 • Potvrda od prethodnog poslodavca da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere
 • Diploma o završenoj VSS
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Licencu za samostalan rad
 • Dokaz o radnom iskustvu

5. Pozicija: Medicinska sestra/ tehničar na Internom odjelu

Posebni uslovi:

 • SSS medicinska sestra/tehničar opšti smjer
 • Položen stručni ispit
 • Radno iskustvo od najmanje 6 mjeseci na istim poslovima
 • Licenca za samostalan rad

Opis poslova: Izvršava sve poslove i zadatke predviđene za medicinskog tehničara. Stara se o njezi i ishrani bolesnika. Asistira doktoru prilikom pregleda bolesnika. Prati bolesnike prilikom specijalističko-konsultativnih i drugih pregleda. Učestvuje u podjeli terapije. Uredno vodi neophodnu medicinsku dokumentaciju. Stara se o sterilnosti instrumenata. Vrši zdravstvenu i higijensku njegu bolesnika. Kontroliše vitalne znake bolesnika (temperatura, puls, krvni pritisak, stolica, mokrenje i dr. ). Posmatra psihičko stanje bolesnika, subjektivne pojave (gušenje, zamor, nesanica) i o uočenim pojavama izvještava ljekara. Asistira ljekaru i po nalogu ljekara vrši medicinsko tehničke intervencije. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Odgovara za sredstva kojima rukuje za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz djelokruga svoga rada.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, godinu dana

Mjesto rada: JU Opća bolnica Konjic, Bolnička b.b. Konjic, Interni odjel

Radno vrijeme: poseban oblik rada, turnus

Kao dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova kandidati za poziciju 5 su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijavu (Obrazac prijave nalazi se na web stranici poslodavca, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž)
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Potvrdu o prebivalištu (CIPS)
 • Diploma o završenoj SSS
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu
 • Licencu za samostalan rad

6. Pozicija: Radnik u bolničkoj kuhinji-kuhar

Posebni uslovi:

 • SSS -Kuhar
 • Radno iskustvo na istim poslovima (bolnička kuhinja) od najmanje godinu dana

Opis poslova: Obavlja poslove kuhara, priprema, kuha i dijeli hranu po odjelima za potrebe organizacione jedinice. Odgovoran je za kvalitet i ispravnost hrane. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, godinu dana.

Mjesto rada: JU Opća bolnica Konjic, Bolnička b.b. Konjic, Bolnička kuhinja

Radno vrijeme: 37,50 sati sedmično, raspoređeno u turnuse

Kao dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova kandidati za poziciju 6 su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Prijavu (Obrazac prijave nalazi se na web stranici poslodavca, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž)
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Potvrdu o prebivalištu (CIPS)
 • Diploma o završenoj SSS
 • Dokaz o radnom iskustvu

7. Pozicija: Radnik na održavanju el. instalacija , opreme i aparata

Posebni uslovi:

 • SSS- elektrotehničar
 • Radno iskustvo na istim poslovima od minimalno 6 mjeseci

Opis poslova: Radi na poslovima popravke elektro-medicinskih aparata i uređaja. Radi na poslovima elektroinstalacija. Kontroliše aparate i uređaje za hemodijalizu, kontroliše i održava cjelokupnu električnu instalaciju. Pomaže ostalim profilima radnika-struke, popravke aparata i uređaja iz domena njihovih profila. Vrši i ostale poslove iz elektro struke po nalogu pretpostavljenog. Vodi radne naloge o utrošku materijala, radnog vremena i redovno ih predaje nadležnom. Duži se inventarom i opremom sa kojom rukuje, pridržava se mjera bezbjednosti i zdravlja na radu. Obavlja i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu pretpostavljenog.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, godinu dana.

Mjesto rada: JU Opća bolnica Konjic, Bolnička b.b. Konjic, Tehnička služba

Radno vrijeme: 37,50 sati sedmično

Kao dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova kandidati za poziciju 7 su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Prijavu (Obrazac prijave nalazi se na web stranici poslodavca, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž)
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Potvrdu o prebivalištu (CIPS)
 • Diploma o završenoj SSS
 • Dokaz o radnom iskustvu

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama ne starijim od 3 mjeseca i ne podliježu vraćanju.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“ broj: 6/18).

Dokaz da kandidat ima status lica na koje se primjenjuju odredbe iz člana 18. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK je: Rješenje, potvrda, uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva.

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Kandidate koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa o mjestu i vremenu održavanja usmenog odnosno pismenog ispita Komisija će obavijestiti u pisanom obliku i to najmanje pet dana prije održavanja ispita.

Direktor će imenovati Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos. Podaci o Komisiji bit će objavljeni na web stranici JU Opća bolnica Konjic.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju javnog oglasa u dva dnevna lista. Tekst javnog oglasa je objavljen na web stranici JU Opća bolnica Konjic: www.bolnicakonjic.com  , web stranici Službe za zapošljavanje HNK/Ž : www.szhn-k.ba i oglasnoj tabli JU Opća bolnica Konjic.

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa, neposredno na protokol ustanove ili putem pošte, preporučeno na adresu:

J.U. Opća bolnica Konjic

 Bolnička b.b.

88400 Konjic

sa naznakom

“PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO: _______________  

– NE OTVARATI”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 04.07.2020

Datum objave: 22.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.