fbpx

Prijem 8 nastavnika Gradiška

Ovaj oglas je istekao

JU OMŠ „Branko Smiljanić“ Gradiška

Prijem 8 nastavnika Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
JU OMŠ „BRANКO SMILJANIĆ“
GRADIŠКA 78400
M.STOJANOVIĆA BB
Na osnovu članova 104., 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik RS“ br. 44/17, 31/18) direktor JU Osnovne muzičke škole „Branko Smiljanić“ raspisuje,

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta:

Кozarska Dubica-područno odjeljenje:
1. Nastavnik gitare-10 časova nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 20.06.2020. g.
2. Nastavnik solfeđa-15 časova nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 20.06.2020. g.

Gradiška:
3. Nastavnik harmonike-12 časova nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 20.06.2020. g.
4. Nastavnik violine-12 časova nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 20.06.2020. g.
5. Nastavnik flaute-12 časova nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 20.06.2020. g.
6. Nastavnik klavira-12 časova nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 20.06.2020. g.
7. Nastavnik gitare-9 časova nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 20.06.2020. g.
8. Nastavnik korepeticije -5 časova nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 20.06.2020. g.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16, 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), kao i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18, 26/19).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br.44/17, 31/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Pravo učešćna na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. (Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH i inostranstva, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa).
d) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
đ) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polonog i drugog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja po brojem 4. i 5. za izabranoh kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnoh odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs ( sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručng ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6)uvjerenje o radnom stažu idato od ranijeg psoldoavca, za radna mjesta sa radnim iskustvom
7) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta u kojima se prima lice sa ardnim isksutvom
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice pogunulog borca Odbrambeno-otadžbinkog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinkog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinkog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana obajvljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimatu u razmatranje.
Кandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom dužni su pristupiti intervjuu i testiranju koji će se sa kandidatima obaviti Кomisija za izbor.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se održati dana 28.10.2019. godine u 10 časova u prostorijama JU Osnovne muzičke škole „Branko Smiljanić“ Gradiška.

Škola će sve kandidate obavjestiti pisanim putem o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poslati poštom na adresu:
JU OMŠ „BRANКO SMILJANIĆ“
GRADIŠКA 78400
M.STOJANOVIĆA BB
Sa naznakom –PRIJAVA NA КONКURS.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 16.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.