fbpx

Prijem 8 nastavnika JU O.Š. “Omer Maksumić” Podvelež

Ovaj oglas je istekao

JU O.Š. “Omer Maksumić” Podvelež

Prijem 8 nastavnika JU O.Š. “Omer Maksumić” Podvelež

Na osnovu člana 85. Zakona o osnovnom obrazovanju ( Sl. novine HNK 5/00, 4/04,5/04 ,1/14 i 7/16), člana 85. tačka 7  i člana 111. Pravila JU OŠ «Omer Maksumić» Podvelež – Mostar, člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-u br. 05-01-02-1803/18 od 30.08.2018. godine, člana 4. Pravilnika o radu JU Oš „Omer Maksumić“ Podvelež i člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesata u JU OŠ „Omer Maksumić“ Podvelež, te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK br. 05-02-30-1446/20 od 19.08.2020. Školski odbor je na sjednici održanoj dana 31.08. 2020. godine donio Odluku o raspisivanju

KONKURSA

za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na određeno radno vrijeme do 15.07.2021. godine

 1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti – 1 izvršilac (10 časova sedmično)
 2. Nastavnik turskog jezika – 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 3. Nastavnik hemije – 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 4. Nastavnik biologije – 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 5. Nastavnik muzičke kulture – 1 izvršilac (2 časa sedmično)
 6. Nastavnik historije – 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 7. Nastavnik geografije – 1 izvršilac (2 časa sedmično)
 8. Nastavnik fizike – 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 9. Nastavnik matematike – 1 izvršilac (8 časova sedmično) pripravnik

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Pedagoškim standardom i normativom za osnovno obrazovanje, Pravilnikom o radu JU OŠ „Omer Maksumić“ Podvelež – Mostar i Pravilnikom o bodovanju kandidata.

Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:

 • diplomu o završenoj stručnoj spremi- VSS ili VŠS za  nastavnika
 • uvjerenje o položenom stručnom  ispitu (original ili ovjerena kopija), osim za radno mjesto pod tačkom 9.
 • izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija)
 • uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starije od 6 mjeseci)
 • kraću biografiju sa brojem telefona
 • potvrda o radnom iskustvu u obrazovnim i izvanobrazovnim ustanovama, osim za radno mjesto pod tačkom 9.
 • čekanje na posao (uvjerenje od nadležne službe)
 • dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica (Sl. novine HNK broj: 6/18)

Sa kandidatima koji ispunjavaju konkursom propisane uslove obavit će se pismeno testiranje i intervju o čemu će biti naknadno obavješteni.

Izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv istog ne vodi krivični postupak – ne starije od tri mjeseca, kao i uvjerenje nadležnog organa da nije osuđivan ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerenu kopiju).

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene  prijave neće se razmatrati.

Prijave na sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adrese:

JU O.Š. “Omer Maksumić” Podvelež

Podvelež bb

88 206  Podvelež

(Sa naznakom za konkursnu komisiju)

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 19.09.2020

Datum objave: 14.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.