fbpx

Prijem 9 nastavnika Srednja škola Neum

Ovaj oglas je istekao

Na temelju čl. 62. Zakona o srednjoškolskom obrazovanju („NN HNŽ“ br. 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), čl. 43. i 80. Statuta Srednje škole Neum, Poslovnika o radu natječajnog povjerenstva Srednje škole Neum i Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ br. 05-02-36-2204/18 od 11.12.2018. i Odluke Školskog odbora br. 38-06-02-2511/18 od 31.01.2018. godine, Srednja škole Neum, r a s p i s u j e N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21

Prijem 9 nastavnika Srednja škola Neum

Na temelju čl. 62. Zakona o srednjoškolskom obrazovanju („NN HNŽ“ br. 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), čl. 43. i 80. Statuta Srednje škole Neum, Poslovnika o radu natječajnog povjerenstva Srednje škole Neum i Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ br. 05-02-36-2204/18 od 11.12.2018. i Odluke Školskog odbora br. 38-06-02-2511/18 od 31.01.2018. godine, Srednja škole Neum, r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21

 1. Na određeno vrijeme – do 15.07.2021. godine
 1. Nastavnik predmeta Francuski jezik – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
 2. Nastavnik predmeta Matematika – 1 izvršitelj (19 sati tjedno)
 3. Nastavnik predmeta Matematika – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
 4. Nastavnik predmeta Fizika – 1 izvršitelj (9 sati tjedno)
 5. Nastavnik predmeta Energetika – 1 izvršitelj (1 sat tjedno)
 6. Nastavnik strojarske skupine predmeta – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
 7. Nastavnik elektrotehničke skupine predmeta – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
 8. Nastavnik elektrotehničke skupine predmeta – 1 izvršitelj (11 sati tjedno)
 9. Nastavnik ekonomske skupine predmeta – 1 izvršitelj (10 sati tjedno)

Kandidati pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa moraju ispunjavati i posebne uvjete za nastavnike u Srednjoj školi predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ( NN HNŽ-a br. 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06 ).

Uz prijavu na Natječaj koja treba da sadrži točnu adresu, kontakt telefon i poziciju na koju se javljaju kandidati su dužni priložiti: original ili ovjerene kopije (ne starije od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata:

 • diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi
 • rodni list
 • životopis
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta dužni su dostaviti:

 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta  (ne starije od 6 mjeseci)

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ-a“ br. 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona, ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete propisane natječajem obavit će se intervju sukladno Poslovniku o radu Natječajnog povjerenstva. Intervju se sastoji od usmenog dijela. O terminu intervjua kandidati će biti obaviješteni telefonom – mobitelom.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Napomena:

Natječajnu dokumentaciju prijavljenih kandidata ne vraćamo, te se ista može preuzeti u Školi.

Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati su dužni dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu:

Srednja škola Neum

Stjepana Radića bb

88 390  Neum

s naznakom

„Za natječaj“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 22.01.2021

Datum objave: 15.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.