fbpx

Prijem djelatnika u radni odnos za školsku 2020/21. godinu prozor Rama

Ovaj oglas je istekao

N A T J E Č A J za prijem djelatnika u radni odnos za školsku 2020/21. godinu

Prijem djelatnika u radni odnos za školsku 2020/21. godinu prozor Rama

Na temelju čl. 62. i 96. Zakona o srednjoškolskom obrazovanju i čl. 47. Statuta Srednje škole Prozor, čl. 8. i 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNŽ-u, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ broj: 05-02-30-1417-2/20 od 07.12.2020. godine, Školski odbor na sjednici održanoj 05.01.2021. godine, r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za prijem  djelatnika u radni odnos za školsku 2020/21. godinu

Nastavni plan i program na hrvatskom jeziku

 1. Na određeno vrijeme, a najduže do 15.07.2021.

1. nastavnik predmeta Sociologija – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)

2. nastavnik predmeta Matematika – 1 izvršitelj (3 sata tjedno)

3. nastavnik predmeta Islamski vjeronauk – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)

4. nastavnik predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura – 1 izvršitelj (8 sati tjedno)

5. nastavnik ekonomske skupine predmeta – 1 izvršitelj (7 sati tjedno)

6. nastavnik strojarske skupine predmeta – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)

B. Na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdulje do 15.07.2021.

1. nastavnik predmeta poznavanja robe i prehrane- 1 izvršitelj (8 sati tjedno)

2. nastavnik predmeta Povijest – 1 izvršitelj (14 sati tjedno)

UVJETI:

Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ( 8/00, 4/04 ).

Uz obveznu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju, ne stariju od 6 mjeseci, original ili ovjerene kopije:

 • Kraći životopis,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( ukoliko ga kandidat posjeduje ),
 • uvjerenje od Službe za zapošljavanje o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem,
 • dokaz o radnom stažu (u struci i van struke),
 • ovjerena kopija studentskog indeksa ili prosjek ocjena ostvarenih tijekom studija
 • certifikat za obavljanje poslova vjeroučitelja – za radno mjesto pod rednim brojem A) 3.

Kandidati koji budu primljeni dužni su dostaviti liječničko uvjerenje po zasnivanju radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja obavit će se 26.01.2021. godine u 11 sati u prostorijama Škole.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.

Prijave s naznakom „ za Natječaj “ slati putem pošte na adresu:

Srednja škola Prozor

Kralja Tomislava b.b.

88 440  P r o z o r

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

NAPOMENA:

Natječajnu dokumentaciju kandidata ne vraćamo, te se ista može preuzeti u tajništvu Škole.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 07.01.2021.

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 15.01.2021

Datum objave: 08.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.