Prijem nastavnika Doboj

Ovaj oglas je istekao

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA ZDRAVSTVA Doboj

Prijem nastavnika Doboj

OPIS RADNOG MJESTA

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
– Za užu naučnu oblast: Fizioterapija i rehabilitacija – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16).

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o radnoj sposobnosti,
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se izbor vrši,
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira,
-separati radova kojima konkuriše za izbor u zvanje i
-dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se podnose na adresu: Visoka medicinska škola zdravstva Doboj, ul. Vojvode Sinđelića 45, sa naznakom „Za konkurs-NE OTVARATI“.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_nastavnika_-_visoka_medicinska_skola_zdravstva_doboj/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.12.2017

Datum objave: 06.12.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.