fbpx

Prijem nastavnog kadra Dragaljevac Gornji

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola “Stevan Nemanja“ Dragaljevac Gornji

Prijem nastavnog kadra Dragaljevac Gornji

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „Stevan Nemanja“, Dragaljevac Gornji
o b j a v lj u j e:
K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Profesor ili nastavnik njemačkog jezika, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, položen stručni ispit
2. Profesor ili nastavnik njemačkog jezika, za 2 časa sedmično na određeno vrijeme do kraja školske godine, položen stručni ispit
3. Profesor ili nastavnik likovne kulture za 5 časova sedmično na određeno vrijeme do kraja školske godine, položen stručni ispit
4. Profesor ili nastavnik TO za 11 časova sedmično na određeno vrijeme do povratka pomoćnika direktora s funkcije, najdalje do 31.08.2020. god. položen stručni ispit
5. Profesor ili nastavnik Osnova informatike za 5 časova na određeno vrijeme do povratka pomoćnika direktora s funkcije, a najdalje do 31.08.2020. god položen stručni ispit
6. Profesor ili nastavnik razredne nastave, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, najdalje do 31.08.2020. god. položen stručni ispit

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
d) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i
đ) da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, a to se dokazuje uvjerenjem suda koje ne može biti starije od tri mjeseca.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:
a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ukojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama centralne škole u Dragaljevcu Gornjem 21.01.2020. god. sa početkom u 13 i 30 sati, nakon testa istog dana biće obavljen i intervju sa kandidatima
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Stevan Nemanja“ Dragaljevac Gornji, 76323 Dragaljevac.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 14.01.2020

Datum objave: 08.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.