fbpx

Prijem sudijskog pripravnika – volontera Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 48. i člana 74. Zakona o sudovima Republike Srpske (’’Sl.glasnik Republike Srpske’’,37/12, 44/15 i 100/17) u vezi sa članom 41. tačka 1.2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta-prečišćeni tekst, V.D Predsjednik Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, raspisuje JAVNI KONKURS za prijem sudijskog pripravnika-volontera

Prijem sudijskog pripravnika - volontera Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
OKRUŽNI PRIVREDNI SUD
U ISTOČNOM SARAJEVU

Na osnovu člana 48. i člana 74. Zakona o sudovima Republike Srpske (’’Sl.glasnik Republike Srpske’’,37/12, 44/15 i 100/17) u vezi sa članom 41. tačka 1.2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta-prečišćeni tekst, V.D Predsjednik Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem sudijskog pripravnika-volontera

1. Prijem sudijskog pripravnika – volontera za rad na određeno vrijeme, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva……………1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin BiH – Republike Srpske
2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak
3. Da je punoljetan

Posebni uslovi:
1. VSS – Završen Pravni fakultet (zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na Pravnom fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na Pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova)

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, prosjek ocjena tokom studiranja, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu.

U postupku prijema kandidata provest će se intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom sa naznakom „prijava na konkurs“ na adresu:
Okružni Privredni sud u Istočnom Sarajevu
Vojvode Radomira Putnika bb
71123 Istočno Sarajevo

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 17.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.