fbpx

Pripravnik Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru

Ovaj oglas je istekao

JU Narodno pozorište u Mostaru broj akta 405/17 od 29.12.2017. godine, raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Pripravnik Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru

Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru, temeljem Odluke o prijemu pripravnika broj ___/20 od 12.1.2021. godine, a u skladu sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Narodne novine HNK”, broj: 4/19, 5/19 i 5/20) te Pravilnika o radu u JU Narodno pozorište u Mostaru broj akta 405/17 od 29.12.2017. godine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 • Pripravnik – 1 izvršilac

I – Opšti uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za predmetno radno mjesto.

Posebni uslovi:

 • Srednja stručna sprema, IV stepen obrazovanja (ekonomskog smjera);
 • Obavezno znanje rada na računaru.

Opis poslova obuhvata:

 • Obavlja gotovinske isplate u okviru blagajničkog maksimuma;
 • Vodi blagajnu i cjelokupni gotovinski promet, dnevne uplate i isplate koje upisuje u blagajničku knjigu koju dnevno zaključuje;
 • Sačinjava mjesečne blagajničke spiskove, vrši obračun i isplatu ličnih dohodaka radnika, doprinosa i poreza vezano za lična primanja uposlenika, vodi analitičke kartone o isplaćenim ličnim dohocima;
 • Po zaključenju kartona o isplaćenim ličnim dohocima, sravnjava sa Šefom računovodstva – glavnim knjigovođom i sačinjava mjesečni izvještaj o plaćama (MIP) te blagovremeno sačinjava godišnji izvještaj o plaćama (GIP obrazac);
 • Obavlja i druge poslove definisane Pravilnikom o radu.

Prijave kandidata treba da sadrže (original ili ovjerenu kopiju):

 • Popunjen prijavni obrazac,
 • biografiju,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac izvoda, ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o poznavanju rada računarom,
 • drugu dokumentaciju propisanu Uredbom ili drugu dokumentaciju prikladnu za procjenu kandidata.

Napomene:

Pripravnički staž se zasniva na period od 6 mjeseci, bez predviđenog probnog rada. Izabrani kandidat će biti u obavezi dostaviti odgovarajuće ljekarsko uvjerenje prije zasnivanja pripravničkog staža.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu:

Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru

Brkića br. 2

88 104 Mostar

sa naznakom

„Prijava na konkurs za prijem pripravnika”

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ustanova nije obavezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.01.2021

Datum objave: 15.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.