fbpx

Pripravnik – volonter Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Pripravnik - volonter Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
OКRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

Na osnovu člana 70. Zakona o sudovima Republike Srpske (’’Sl.glasnik Republike Srpske’’,37/12) člana 7. i 8. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (’’Sl.glasnik RS’’, broj: 6/97, 11/94, 96/03 i člana 9. tačka 3., tačka 8.,i tačka 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu,
r a s p i s u j e

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Pripravnik – volonter …………….izvršilaca 3
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin BiH – Republike Srpske
2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak
3. Da je punoljetan

Posebni uslovi:
– VSS – Završen Pravni fakultet (zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na Pravnom fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na Pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova)

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, prosjek ocjena tokom studiranja, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu.
U postupku prijema kandidata provest će se intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Кonkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:
Okružni sud u Istočnom Sarajevu
Кarađorđeva br. 5.
71123 Istočno Sarajevo

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.08.2020

Datum objave: 29.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.