fbpx

Profesor fizičkog vaspitanja Donja Paklenica

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Ozren” Donja Paklenica

Profesor fizičkog vaspitanja Donja Paklenica

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “OZREN” DONJA PAКLENICA
74 255 DONJA PAКLENICA

КONКURS

1. Profesor fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac – 2 časa redovne nastave (sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom) na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidat mora ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Sl. Glasnik RS“ broj: 1/16 i 66/18), uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik RS“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl. Glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni Glasnik RS“ broj: 73/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Кandidati su dužni uz prijavu dostaviti i ovjerene kopije dokumenata
– potpisanu prijavu na konkurs sa kontakt informacijama (broj telefona, adresa i e-mail);
– ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
– uvjerenje o državljanstvu;
– izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte
– uvjerenje o radnom stažu
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– ovjerena kopija dodatka diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne stoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
– uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko metodičku grupu predmeta;
– uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;- – uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
– uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca
– kandidat koji bude izabran naknadno će donijeti uvjerenje o zdravstvenoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad u prosvjeti,
– uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće Škola službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa.

NAPOMENA: Кandidat je dužan dostaviti kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.
Кomisija će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testa i intervjua.

Prijave sa dokumentacijom slati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_fizickog_vaspitanja_-_ju_os_ozren_donja_paklenica/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.03.2019

Datum objave: 13.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.