fbpx

Profesor fizičkog vaspitanja Šipovo

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar „Petar Kočić“ Šipovo

Profesor fizičkog vaspitanja Šipovo

OPIS RADNOG MJESTA
JU Srednjoškolski centar „Petar Kočić“ Šipovo
Djel.broj:350/20. godine

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/2018, 35/2020, 92/2020), direktor škole raspisuje:

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor fizičkog vaspitanja (240 ECTS), na 18 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja…….1 izvršilac, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine – dokaz uvjerenje o državljanstvu,
2) da je punoljetan što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz stava 1. tački 4) i 5) Konkursa za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje i ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisani Pravilnikom i to:
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;
-uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,
-uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog ( gradskog) organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i ovjerene kopije neće biti vraćene kandidatima.
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni Glasnik Republike Srpske 41/18, 35/2020, 92/2020) kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 29/12, 80/14, 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji ( Službeni Glasnik Republike Srpske broj 34/15, 83/15).
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua i to 09.11.2020. godine (ponedeljak).
Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove će se obaviti 12.11.2020. godine (četvrtak) u 9 časova.
Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intrvjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske a u cilju sprečavanja prenošenja virusa Korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu poštovanje fizičke distance od 2 metra te obavezna upotreba maski.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijavu sa potrebnim dokazima poslati na adresu:
JU Srednjoškolski centar “Petar Kočić“,
ulica Nikole Tesle broj: 34,
70 270 Šipovo.
Komisiji za prijem radnika
Kontakt telefon: 050-360-390

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 28.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.