fbpx

Profesor Matematike, Pedagog škole Mostar

Ovaj oglas je istekao

Srednja medicinska škola Mostar

Profesor Matematike, Pedagog škole Mostar

Na osnovu Odluke Školskog odbora Srednje medicinske škole Mostar od 17.08.2020. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj: 05-02-30-1499-1/20 od 21.08.2020. godine, Srednja medicinska škola Mostar raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Na određeno radno vrijeme do 15.07.2021. godine
 1. Profesor Njemačkog jezika – 1 izvršilac (16 sati sedmično)
 2. Profesor informatike 1 i izvršilac (12 sati sedmično)
 3. Profesor Engleskog jezika – 1 izvršilac (2 sata sedmično)
 4. Profesor Turskog jezika – 1 izvršilac (8 sati sedmično)
 5. Profesor Latinskog jezika – 1 izvršilac (8 sati sedmično)
 6. Profesor Fizike – 1 izvršilac (19 sati sedmično)
 7. Profesor Fizike – 1 izvršilac (5 sati sedmično)
 8. Profesor Historije – 1 izvršilac (4 sata sedmično)
 9. Profesor Geografije – 1 izvršilac (2 sata sedmično)
 10. Profesor Demokratije i ljudskih prava – 1 izvršilac (2 sata sedmično)
 11. Profesor Medicinske psihologije i pedagogije – 1 izvršilac (2 sata sedmično)
 12. Profesor Osnova poduzetništva – 1 izvršilac (2 sata sedmično)
 13. Profesor medicinske grupe predmeta – 2 izvršioca (40 sati sedmično)
 14. Profesor medicinske grupe predmeta – 1 izvršilac (17 sati sedmično)
 15. Profesor farmakološke grupe predmeta – 1 izvršilac (20 sati sedmično)
 16. Profesor farmakološke grupe predmeta – 1 izvršilac (9 sati sedmično)
 17. Profesor stomatološke grupe predmeta – 1 izvršilac (8 sati sedmično)
 18. Profesor stomatološke grupe predmeta – vježbe – 1 izvršilac (6 sati sedmično)
 19. Profesor fizijatrijske grupe predmeta – 1 izvršilac (9 sati sedmično)
 20. Profesor fizijatrijske grupe predmeta – vježbe – 1 izvršilac (12 sati sedmično)
 21. Nastavnik Praktične nastave – medicinska grupa – 1 izvršilac (10 sati sedmično)
 22. Praktična nastava – suradnik – medicinska grupa – 2 izvršioca (64 sata sedmično)
 23. Praktična nastava – suradnik – medicinska grupa – 1 izvršilac (4 sata sedmično)
 24. Profesor za predmet Mikrobiologija s epidemiologijom – 1 izvršilac (8 sati sedmično)
 25. Radnica na održavanju čistoće – 1 izvršilac (1/3 norme)
 26. Pedagog škole – 1 izvršilac (puna norma)
 27. Profesor Matematike – 1 izvršilac (10 sati sedmično)

B. Na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva

 1. Profesor Engleskog jezika – 1 izvršilac (puna norma)

C. Na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 15.07.2021. godine

 1. Profesor Bosanskog jezika i književnosti – 1 izvršilac (16 sati sedmično)

Sedmična nastavna norma određuje se početkom školske godine u skladu sa potrebama škole.

Uslovi konkursa: Pored općih Zakonom predviđenih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, te važećim Nastavnim planom i programom za srednje škole.

Kandidat pod rednim brojem 1 treba da ima zvanje Profesora njemačkog jezika (I A ili II B) sa položenim stručnim ispitom, kandidat pod rednim brojem 2 treba da ima zvanje Profesora informatike (I A ili II B) sa položenim stručnim ispitom ili Diplomiranog inženjera elektrotehnike, smjer informatika i računarstvo sa položenom pedagoškom grupom predmeta ili profesor matematike s informatikom, kandidat pod rednim bojem 3 treba da ima zvanje Profesora engleskog jezika (I A ili II B) sa položenim stručnim ispitom, kandidat pod rednim bojem 4 treba da ima zvanje profesora turskog jezika (I A ili II B) sa položenim stručnim ispitom, kandidat pod rednim brojem 5 treba da ima zvanje Profesora latinskog jezika sa položenim stručnim ispitom (I A ili II B), kandidati pod rednim bojem 6 i 7 treba da imaju zvanje Profesora fizike (I A ili II B) sa položenim stručnim ispitom, kandidat pod rednim brojem 8 treba da ima zvanje Profesora historije (I A ili II B) sa položenim stručnim ispitom, kandidat pod rednim brojem 9 treba da ima zvanje Profesora geografije ili Profesora historije i geografije sa položenim stručnim ispitom, kandidat pod rednim brojem 10 treba da ima zvanje VSS sa certifikatom za navedeni predmet, kandidat pod rednim brojem 11 treba da ima zvanje Profesora pedagogije ili Profesora psihologije sa položenim stručnim ispitom, kandidat pod rednim brojem 12 treba da ima zvanje Diplomiranog ekonomiste, kandidati pod rednim brojem 13 i 14 treba da imaju zvanje Doktora medicine sa položenom pedagoškom grupom predmeta, kandidati pod rednim bojem 15 i 16 treba da imaju zvanje Magistra farmacije sa položenom pedagoškom grupom predmeta, kandidat pod rednim brojem 17 treba da ima zvanje Doktora stomatologije sa položenom pedagoškom grupom predmeta, kandidat pod rednim brojem 17 treba da ima zvanje Doktora stomatologije sa položenom pedagoškom grupom predmeta, kandidat pod rednim brojem 18 treba da ima zvanje Doktora stomatologije ili Višeg zubnog tehničara sa 3 do 5 godina rada u struci,  kandidati pod rednim brojem 19 i 20    treba da imaju zvanje Specijalist fizijatar, viši fizioterapeutski tehničar sa položenom pedagoškom grupom predmeta ili Diplomirani fizioterapeutski tehničar sa položenom pedagoškom grupom predmeta, kandidat pod rednim brojem 21 treba da ima zvanje Više medicinske sestre sa položenom pedagoškom grupom predmeta, kandidati pod rednim brojem 22 i 23 treba da imaju zvanje Više medicinske sestre sa položenom pedagoškom grupom predmeta ili Dipl. medicinskog tehničara sa položenom pedagoškom grupom predmeta, kandidat pod rednim brojem 24 treba da ima zvanje  Specijalist mikrobiolog sa položenom pedagoškom grupom predmeta ili Doktor medicine sa položenom pedagoškom grupom predmeta, kandidat pod rednim brojem 25 treba da ima završenu osnovnu školu ili srednju školu  (IV ili III stepen obrazovanja ili NK zanimanje), kandidat pod rednim brojem 26 treba da ima zvanje Profesora pedagogije ili Profesora pedagogije i  psihologije sa položenim stručnim ispitom sa 3 ili više godina rada u struci ili sličnim poslovima , poznavanje rada na računaru i poznavanje stranog jezika, kandidat pod rednim brojem 27 treba da ima zvanje Profesora matematike (IA ili IIB) sa položenim stručnim ispitom.

Na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva

Kandidat pod rednim brojem 1 treba da ima zvanje Profesora engleskog jezika  (IA ili II B) sa položenim stručnim ispitom.

Na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 15.07.2021 godine

Kandidat pod rednim brojem 1 treba da ima zvanje Profesora bosanskog jezika (IA ili IIB) sa položenim stručnim ispitom

Prilikom konkurisanja kandidati su dužni priložiti:

Obavezna dokumentacija

 • Prijavu na konkurs, biografiju, Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci, Izvod iz matične knjige rođenih, diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi, drugi dokazi kojima se dokazuje ispunjenost uslova radnog mjesta utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Dodatna dokumentacija

 • Uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom, uvjerenje o rezultatima postignutim u toku studija izraženi prosječnom ocjenom, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom izdatim od nadležnog organa

Kandidat izabran na javnom konkursu je dužan prije zaključivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od 6 /šest) mjeseci.

Sva dokumenta se prilažu u original ili ovjerenoj kopiji , izuzev Izvoda iz matične knjige rođenih koji se kao dokument prilaže u prostoj kopiji

Sa svim kandidatima koji zadovoljavaju uslove konkursa obaviti će se pismeni i usmeni dio intervjua u školi, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem zaposlenika.

Ukoliko se prilikom izbora kandidata dogodi da isti imaju isti broj bodova, prednost se daje kandidatu koji ostvaruju dopunska prava u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs slati isključivo putem pošte na adresu:

Srednja medicinska škola Mostar,

USRC “Mithad Hujdur”-Hujka –bb Mostar,

sa  naznakom (Prijava na konkurs)

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 29

Datum isteka: 20.09.2020

Datum objave: 15.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.