fbpx

Profesor matematike Šipovo

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC „Petar Кočić“ Šipovo

Profesor matematike Šipovo

OPIS RADNOG MJESTA
JU Srednjoškolski centar„Petar Кočić“ Šipovo,

К O N К U R S

1. Profesor Matematike za punu normu, sa položenim stručnim ispitom, na neodređeno radno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi :
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
b) da je punoljetan – dokaz ,izvod iz MКR ili lična karta
v) da je radno sposoban – dokaz ljekarsko uvjerenje ,nakon izbora
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti :
1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. ukoliko kandidat konkuriše za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, dužan je da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,
3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena
4. uvjerenje izdato od Zavoda o vremenu provedenom na evidenciji
5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;
6. uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca
7. uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog voj.invalida,
8. uvjerenje o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida

Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove će se obaviti 26.08.2019. godine (ponedjeljak) u 8 časova.
Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intrvjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.