Profesor njemačkog jezika Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

JU Gimnazija Mrkonjić Grad 

Profesor njemačkog jezika Mrkonjić Grad

OPIS RADNOG MJESTA
profesor njemačkog jezika, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa odustva 1.7.2019. godine – 18 časova

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonon kojim se uređuju radni odnosi treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o kriterijumima i proceduri za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi i Pravilnikom o vrsti srtučne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je dostaviti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. a) Diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi – završen 1. ciklus studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog progrma i stečeno akademsko zvanje.
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne godine,
6. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandiat prijavljen,
7. Uvjerenje o radnom stažu izdatog od strane ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi – vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom),
8. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa) i/ili o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidata koji ima utvrđenu ovu vrstu statusa) i/ili o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (SG 41/18) kao i lica koja su po propisima vežećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Škola će službenim putem zatražiti za izabranog kandidata uvjerenje o neosuđivanosti, a ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviže kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od 6 mjeseci.

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se dana 21.9.2018. (petak) godine u 16.00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Kanidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima.
Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumenta dostaviti lično ili poštom na adresu
JU Gimnazija Mrkonjić Grad 
Sime Šolaje 91
70 260 Mrkonjić Grad

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_njemackog_jezika_-_gimnazija_mrkonjic_grad/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.09.2018

Datum objave: 12.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.