fbpx

Profesor njemačkog jezika Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

JU Gimnazija Mrkonjić Grad

Profesor njemačkog jezika Mrkonjić Grad

OPIS RADNOG MJESTA
Profesor njemačkog jezika, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 1.7.2019. godine – 18 časova

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 34/15 i 83/2015).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/2014 i 42/2016).
Кandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
Uvjerenje o državljanstvu;
Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koji treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža;

Кandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnost za rad, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).
Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave za radno mjesto profesora njemačkog jezika obaviće se dana 17. 12. 2018. godine, ponedjeljak, u 12:00 časova u prostorijama Škole.
Кanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.
Кonkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u Školu ili poštom na gore navedenu adresu

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_njemackog_jezika_-_ju_gimnazija_mrkonjic_grad/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.12.2018

Datum objave: 05.12.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.