fbpx

Profesor razredne nastave Srebrenica

Ovaj oglas je istekao

JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“ SREBRENICA, raspisuje : JAVNI KONKURS Za popunu upražnjenog radnog mjesta

Profesor razredne nastave Srebrenica

OPIS RADNOG MJESTA
JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“ SREBRENICA,
raspisuje :

JAVNI KONKURS
Za popunu upražnjenog radnog mjesta
1. Profesor razredne nastave (profeosor/nastavnik razredne nastave), puna norme, na određeno vrijeme, u trajanju do 12 mjeseci, odnosno do sticanja uslova za polaganje pripravničkog ispita, pripravnik, jedan izvršilac¸ „Odlukom o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS“, koja je donijeta dana 20.10.2020. godine od strane Upravnog odbora JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske broj 02.7.6/0601-80-2/20, traži se pripravnik iz kategorije djece poginulih boraca Republike Srpske.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 1/16 i 66/18), i posebnih uslova propisanih članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17, 31/18, 84/19,35/20,63/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ 77/09, 86/10, 25/14, 6/15), „

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:
-da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
-da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;
– da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkusru, a prije zasnivanja radnog odnosa;
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem- dokazuje se uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata).

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati treba da prilože sledeća dokumenta:
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
-Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Dana 25.02.2021.godine, u prostorijama JU „Prva osnovna škola“ Srebrenica obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1,a intervju obaviće se u 10:00 časova .
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Škola će pisanim putem obavjestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu škole:

JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“
Ul.Milivoja Mićića bb
75430 Srebrenica
Kontakt tel: 056/440-216

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 17.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.