fbpx

Projektant za elektroinstalacije jake struje Prijedor

Na osnovu člana 10. stav 2. pod đ) Zakona o javnim preduzećima (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04 i 78/11) i člana 27. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor, te u skladu sa Odlukom o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim radnicima, broj: 03-478-1/21 od 08.07.2021. godine, direktor Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor, raspisuje K O N K U R S za prijem u radni odnos

Projektant za elektroinstalacije jake struje Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
JP „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor,
ulica Miloša Obrenovića 18 c,
79101 Prijedor,
Broj: 03-478-2/21

Na osnovu člana 10. stav 2. pod đ) Zakona o javnim preduzećima (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04 i 78/11) i člana 27. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor, te u skladu sa Odlukom o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim radnicima, broj: 03-478-1/21 od 08.07.2021. godine, direktor Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor, raspisuje

K O N K U R S
za prijem u radni odnos

1) Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Javnom preduzeću „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor, na neodređeno vrijeme:
– Odgovorni projektant za elektroinstalacije jake struje………1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
2) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
– da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost.
3) Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
– VII stepen stručne spreme,
– završen elektrotehnički fakultet (240 ECTS bodova),
– najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima izrade tehničke dokumentacije,
– posjedovanje licence za izradu tehničke dokumentacije, dio elektro faze – instalacije jake struje, elektroenergetskih postrojenja i nadzor,
– poznavanje računarskih programa Word, Excel, AutoCad,
– poznavanje osnova engleskog jezika.
4) Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti:
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,
– potpisanu biografiju,
– dokaz o stečenom obrazovanju,
– dokaz o traženom radnom iskustvu,
– licencu za izradu tehničke dokumentacije, dio elektro faze – instalacije jake struje, elektroenergetskih postrojenja i nadzor,
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidat prije stupanja na rad).

5) Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u listu „Glas Srpske“.
6) Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
7) Prijave se mogu dostaviti lično na protokol preduzeća ili poštom na adresu: JP „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor, ulica Miloša Obrenovića 18 c, 79101 Prijedor, sa naznakom “Prijava na konkurs.“
8) Dokumenta – dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, jer se ista neće vraćati.
9) Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na razgovor.
O mjestu i vremenu razgovora kandidati će biti blagovremeno telefonski obaviješteni.
10) O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.07.2021

Datum objave: 14.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.