fbpx

Projektni koordinator/inženjer za sigurnost sistema

Ovaj oglas je istekao

Projektni koordinator/inženjer za sigurnost sistema

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje

PONOVLJENI JAVNI OGLAS

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u

Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća

Bosne i Hercegovine – Sarajevo

Projekat „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ (IPA 2017)

 • PROJEKTNI KOORDINATOR/INŽENJER ZA SIGURNOST SISTEMA

Broj oglašene pozicije:  005/20

Broj izvršilaca: 1

Status: Ugovor o radu na određeno vrijeme

Probni rad: 3 mjeseca

Rok za prijave: 19.02.2020.

Opis poslova:

 • koordinira proces identifikacije i pripreme donatorskih projekata, sa naglaskom na programiranje IPA projekata;
 • koordinira proces monitoringa i evaluacije Projekta u skladu s utvrđenim ciljevima i rokovima, te priprema izvještaje i druge projektne dokumente;
 • prikuplja informacije o provedbi Projekta, te identificira rizike i daje prijedloge za njihovo prevazilaženje šefu IKT odjela i voditelju Projekta;
 • inicira i unapređuje koordinaciju Projekta, drugih projekata te unutrašnjih organizacionih jedinica u okviru VSTV BiH u procesu realizacije projektnih aktivnosti;
 • učestvuje u pripremi propisa kojima se regulira korištenje IKT tehnologija u pravosudnim institucijama;
 • učestvuje u implementaciji projektnih aktivnosti usmjerenih na jačanje sigurnosti u oblasti informacionih tehnologija u pravosuđu Bosne i Hercegovine;
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa IKT odjela.

Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • VSS tehničkog ili informatičkog smjera (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • ekspertno poznavanje engleskog jezika;
 • napredno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
 • napredno poznavanje informacionih tehnologija;
 • iskustvo u koordinaciji, upravljanju i realizaciji projekata ili složenih projektnih aktivnosti u pravosuđu i oblasti informacione tehnologije;
 • iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom projekata koje finansiraju donatori, s naglaskom na IPA projekte;
 • Posjedovanje kompetencija: inicijativa, promjene, rješavanje problema, djelotvorna komunikacija, te lična djelotvornost i usmjerenost ka rezultatu;
 • diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
 • proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
 • posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.

Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
 • Original ili ovjerena kopija diplome/svjedočanstva ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da viša škola nije završena u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji);
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).

Molimo da prije slanja prijave obratite pažnju na sekciju „Stop greškama u prijavama“ koja se nalazi na internet stranici VSTV BiH.

U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem) ili putem pošte na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Ul. Kraljice Jelene 88

71000 Sarajevo

Fax: +387 (0) 33 707 550

Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 005/20“

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije  005/20 mora biti naveden.

Rok za prijave: 19.02.2020. godine

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 04.02.2020.

Izvor: www.szzhnz-k.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.