Psiholog Bratunac

Ovaj oglas je istekao

“SREDNjOŠKOLSKI CENTAR” BRATUNAC

Psiholog Bratunac

OPIS RADNOG MJESTA

Psiholog – jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva

– U radni odnos se prima lice sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnoj ustanovi .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o radu ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/2016) , članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 74/08,106/09 ,104/11 i 33/2014) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 29/12 i 80/14 i 83/15 ) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 102/14 i 42/16).

Uz prijavu na konkurs u kojoj se mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju ( ovjerene fotokopije)
1.Diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi koja se traži konkursom(završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent)
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu .
4.Potvrdu od prethodnog poslodavca o dužini radnog staža stečenog u vaspitno obrazovnoj ustanovi i van vaspitno-obrazovne ustanve
5.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte
6.Uvjerenje o državljanstvu
7.Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
10.Uvjerenje optinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
11.Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od 6 mjeseci
12.Uvjerenje o neosuđivanosti ( škola će zatražiti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće testiranje i interviju 11.12.2017 . godine sa početkom u 13 časova u prostorijama Škole.Kandidati se neće posebno pozivati na test i interviju i u koliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje neće biti vraćane kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske,,
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
J.U.,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,, Petra Kočića bb
75420 Bratunac ili dostaviti lično u sekretarijat škole.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 07.12.2017

Datum objave: 29.11.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.