fbpx

Psiholog Doboj

Ovaj oglas je istekao

JU “SAOBRAĆAJNA I ELEКTRO ŠКOLA” DOBOJ

Psiholog Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
JU “SAOBRAĆAJNA I ELEКTRO ŠКOLA” DOBOJ
CARA DUŠANA 18
74 000 DOBOJ

КONКURS O PRIJEMU RADNIКA U RADNI ODNOS

(radno mjesto školski psiholog – sa radnim iskustvom) na neodređeno radno vrijeme

I Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 41/18), kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS“ broj: 24/19).

Pravo učešća na Кonkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uz potpisanu prijavy kandidati su dužni dostaviti :
1.Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS ili BiH,
2.Izvod iz matične knjige rođenih (da je punoljetan) ili kopija lične karte,
3.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, kada bude izabran, odnosno primljen u radni odnos, ne smije biti starije od 6 mjeseci,
4.Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
5.Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,
6.Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
Uvjerenje treba da sadrži podatke iz koji se jasno vidi :
-vrsta posla ,
-stepen stručne spreme i
-dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
8.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
9.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca ,
10.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
11.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
12.Uvjerenje od Suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom .

Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće Škola za primljenog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole(putem pošte), Ul. Cara Dušana br. 18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli Škole: 30.08.2019. godine, (od strane komisije).
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom , obaviće se 02.09.2019. godine u 11,00 časova u prostoriji br. 10.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana (od 21.08.2019. godine do 28.08.2019. godine), u dnevnom listu ” Glas Srpske.”

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 22.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.