fbpx

Psiholog škole Janja

Ovaj oglas je istekao

JU Srednja stručna škola, Janja

Psiholog škole Janja

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
GRAD BIJELJINA
JU SREDNJA STRUČNA ŠКOLA JANJA ,
Кarađorđeva 250
Telefon, Faks:055/543-012
[email protected]
Broj: 1123/2019
Na osnovu člana 106 stav 1. i 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske “ broj:41/18), i člana 4. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 24/19), direktor škole raspisuje

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Psiholog škole, puna norma, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac, pripravnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvđenih opštim propisima o radu i posebnih uslova propisanih članom 105.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju(”Službeni glasnik Republike Srpske” broj:41/18) , kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (’‘Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 29/12,59/12, 80/14 i 83/15). Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to :
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje ne može biti starije od šest mjeseci,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.
-Uvjerenje o neosuđenosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa ,
5)da nije upisan u Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što s edokazuje uvjerenjem iz posebnog registar, koje će škola pribaviiti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i
6) da nije pokrenut krivični postupa za djela učinjena , što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat uz prijavu.

Кandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje :
1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
Dokaz o vremenu provedenom na evidencije nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda iozdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
4)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
5)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog inavalida;
6)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole dana 10.12.2019. godine.
Testiranje i intrvju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave ,odnosno koji ispunjvaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Srednje stručne škole u Janji, dana 13.12.2019. godine ( petak) u 10,00 časova.

Кandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučnom na adresu: Javna ustanova Srednja stručna škola, Janja , ulica Кarađorđeva broj 250 ,76 316 Janja, sa naznakom „Prijava na konkurs“ .

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.12.2019

Datum objave: 27.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.