fbpx

Psiholog Stolac

Ovaj oglas je istekao

Na temelju čl.5.st.3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K,  članka 6. st.3. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-541/16 od 19.7.2016.godine, čl. 33.Organizacije i sistematizacije radnih mjesta i zadataka javne ustanove Centar za socijalni rad stolac, broj : 05-542/16 od 19.7.2016.godine, odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05- 675 /20 od 26.10. 2020.g.  i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj : 05-766/21 od 08.02.2021.g., Centar za socijalni rad Stolac, objavljuje JAVNI OGLAS za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme

Psiholog Stolac

Na temelju čl.5.st.3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K,  članka 6. st.3. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-541/16 od 19.7.2016.godine, čl. 33.Organizacije i sistematizacije radnih mjesta i zadataka javne ustanove Centar za socijalni rad stolac, broj : 05-542/16 od 19.7.2016.godine, odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05- 675 /20 od 26.10. 2020.g.  i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj : 05-766/21 od 08.02.2021.g., Centar za socijalni rad Stolac, objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme

 1. Psiholog – 1 izvršitelj

Opis poslova radnog mjesta:

 • Prikupljanje podataka o klijentu i psihodijagnostika
 • Analiza dokumentacije
 • Mjerenje i procjenjivanje psihičkih karakteristika klijenta (psihodijagnostika)
 • Intervju (individualni, obiteljski, grupni)
 • Opažanje (opservacija) ponašanja i reakcija
 • Savjetodavni intervju
 • Psihologijsko savjetovanje
 • Stručno-analitički rad
 • Drugi poslovi u skladu sa svojom stručnom spremom,  po nalogu ravnatelja Centra.

Opći uvjeti, koje kandidat treba ispunjavati:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine ,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje  poslova radnog mjesta,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinska kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji , odnosno Bosni i Hercegovini ,
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine-

Pored općih uvjeta, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete za predmetno radno mjesto:

 • Visoka školska sprema, VII stupanj
 • Završen fakultet, smjer Psihologije
 • jedna godina radnog iskustva na poslovima u struci, po završenom fakultetu, struka-psihologija,

Popis potrebnih dokumenata uz prijavu

Prijava kandidata isključivo se popunjava u propisanom obrascu, objavljenom uz Javni oglas, na web stranici općine Stolac. Ista prijava se može preuzeti i na web stranici nadležnog ministarstva rada HNŽ-K.

Uz prijavu na javni oglas , koja treba sadržavati sve tražene podatke , potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) – original ili ovjerena kopija
 • Diploma ili uvjerenje o završenoj školskoj struci iz oglasa- ovjerena kopija
 • Dokaz o radnom iskustvu  u struci , sa najmanje jednom godinom iskustva,
 • Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji , odnosno Bosni i Hercegovini , i da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje  poslova radnog mjesta, kandidat je dužan pribaviti i dostaviti poslodavcu, nakon izbora kandidata na oglas, a najdalje 15 dana po donošenju konačne odluke o izboru kandidata po oglasu na razini poslodavca.

Izbor kandidata izvršiti će se u skladu sa odredbama općih akata Centra za socijalni rad Stolac, pozitivnih zakonskih propisa i odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K.

Prijem se vrši na : određeno vrijeme od godinu dana. Probni rad se ne predviđa.

Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijava:

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti kovertirano uredno zapečaćene, u Centar za socijalni rad Stolac: na protokol Centra ( prizemlje radne zgrade Općine Stolac) ili poštom preporučeno na adresu:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD  STOLAC

ul.Banovinska  bb

88 360 Stolac

sa naznakom :

„Prijava  na javni oglas za prijem– NE OTVARATI“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.02.2021

Datum objave: 10.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.