fbpx

Računovođa Banja Luka

Ovaj oglas je istekao
Hotel Palace Banja Luka

Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka, objavljuje O G L A S za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme na poziciju:

Računovođa Banja Luka

Opis poslova:

 • Vodi poslovne knjige i druge evidencije Društva,
 • obavlja platni promet,
 • prati kretanje finansijskih sredstava,
 • vrši fakturisanje,
 • vrši knjiženje i evidentiranje svih poslovnih promjena,
 • vrši usklađenje kupaca i dobavljača,
 • vrši obračun ličnog dohotka i svih vrsta naknada radnicima,
 • vrši usklađivanje stanja zaliha, obračun amortizacije i revalorizacije sredstava,
 • učestvuje u izradi popisnih lista,
 • usklađuje stanje analitičko knjigovodstvene evidencije sa stanjem u glavnoj knjizi i na skladištu,
 • vrši obračun i odgovoran je za zakonitost i blagovremenost u obračunu i plaćanju PDV-a, taksi, poreza, doprinosa i drugih obaveza Društva,
 • prati i primjenjuje propise iz oblasti računovodstveno – knjigovodstvenih poslova,
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora Društva.

Uslovi:

 • Stručna sprema: SSS ekonomskog smjera,
 • radno iskustvo: 2 godine na istim ili sličnim poslovima,
 • drugi posebni uslovi: poznavanje rada na PC (Windows, Word, Excel).

Prijave za posao Računovođa Banja Luka možete dostaviti na adresu: Hotel „Palas“ a.d. , Kralja Petra I Karađorđevića 60, 78000 Banja Luka  ili putem opcije “Prijavite se”.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 31.05.2020

Datum objave: 11.05.2020


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.