fbpx

Računovođa – šef računovodstva Gacko

Ovaj oglas je istekao

JU “Narodna biblioteka“ Gacko

Računovođa – šef računovodstva Gacko

OPIS RADNOG MJESTA
JU ,,Narodna biblioteka“ Gacko
Nemanjina 5, 89240 Gacko,
Tel. 059/472 669
El.pošta: biblioteka.gacko@yahoo.com
Na osnovu odluke Upravnog odbora JU ,,Narodna biblioteka“ Gacko, Statuta i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, UO, raspisuje javni КONКURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme , na upražnjeno radno mjesto:

1. Računovođa – šef računovodstva…………. 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I – Opšti uslovi:
1.da je kandidat državljanin RS, odnosno BiH,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova šefa računovodstva – računovođe.
5.da nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u RS ili BiH u periodu od tri godine od dana objavljivanja konkursa.

II – Posebni uslovi:
1. IV stepen stručne spreme uz posjedovanje odgovarajućeg sertifikata – licence,
2.obučenost za rad na računaru,
3. položen ispit za sertifikovanog računovođu,
4. jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

III – Opis poslova;
Obavljaće poslove i radne zadatke u skladu sa Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ju ,,Narodna biblioteka“ Gacko.
IV – Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Uvjerenje ili diplomu o završenom stepenu obrazovanja – (kopija mora biti ovjerena)
-Potvrdu o radnom iskustvu,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-Ličnu izjavu ovjerenu od nadležnog organa iz tačke I stav 4 i 5,
-Potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja zaposlenja,
-Potvrde vezane za pitanja boraca i invalida rata od opštinske nadležne službe

V – Izabrani kandidat će poslije izbora a prije stupanja na posao donijeti uvjerenje iz kaznenih evidencija nadležnih za te poslove.

VI – Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo onaj kandidat koji bude izabran a prije stupanja na posao.
Prijave na Кonkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU ,,Narodna biblioteka“ Nemanjina 5 Gacko, za konkursnu komisiju,
Кonkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske i na oglasnoj tabli Zajednice za zapošljavanje Gacko.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati,
Svi kandidati koji ispunjavaju uslove biće bodovani i pozvani na intervju kod konkursne komisije ,
O vremenu intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.08.2020

Datum objave: 05.08.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.