fbpx

Računovodstveno – administrativni djelatnik, Učitelj/ica matematike Mostar

Ovaj oglas je istekao

Temeljem članaka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju («Narodne novine HNŽ/K, broj: 5/00., 4/04., 5/04., 1/14., 7/16), te članka 85.,97. i 111. Statuta Treće osnovne škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj 05-02-30-2457/20 od 16.12.2020. godine i Odluke Školskog odbora broj: 05-05-40-653-1/20 od 22.12.2020.godine, raspisuje se N A T J E Č A J za radna mjesta

Računovodstveno - administrativni djelatnik, Učitelj/ica matematike Mostar

Temeljem članaka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju («Narodne novine HNŽ/K, broj: 5/00., 4/04., 5/04., 1/14., 7/16), te članka 85.,97. i 111. Statuta Treće osnovne škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj 05-02-30-2457/20 od 16.12.2020. godine i Odluke Školskog odbora broj: 05-05-40-653-1/20 od 22.12.2020.godine,  raspisuje se

N A T J E Č A J

za radna mjesta

 1. Računovodstveno – administrativni djelatnik, 1 izvršitelj/icapuno radno vrijeme, na određeno vrjeme do 15.07.2021. godine
 2. Učitelj/ica matematike, 1 izvršitelj/ica, 16 sati tjedno, na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

Opći uvjeti

 • da je državljanin/ka BiH;
 • da je stariji/ja od 18 godina,

Posebni uvjeti

Pored općih Zakonom propisanih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane čl. 81., 82., 83., 84. i 107. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (NN HNŽ broj: 5/00., 4/04., 5/04., 1/14 i 7/16):

 • srednja, viša ili visoka stručna sprema ekonomskog smjera za radno mjesto računovodstveno-administrativnog djelatnika
 • viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera za radno mjesto učitelja/ice matematike

Napomena: sukladno članku 18. st. 3. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u („Narodne novine HNŽ“, br. 6/18) prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona.

Kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu presliku sljedećih dokumenata:

 • prijavu na natječaj s točno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje,
 • životopis,
 • diplomu o stečenoj  stručnoj spremi,
 • izvadak iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • potvrda sa Zavoda za zapošljavanje o duljini čekanja na posao,
 • uvjerenje o radnom stazu sa MIO/PIO

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

Treća osnovna škola Mostar

Trg hrvatskih velikana b.b.

88 000 Mostar

s naznakom «Za natječaj»

O točnom datumu, mjestu i vremenu obavljanja  intervjua kandidati će biti obaviješteni telefonom na broj koji su dužni priložiti u prijavi.

Nepotpune i ne blagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji budu primljeni obvezni su dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o radnoj sposobnosti.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.01.2021

Datum objave: 15.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.