fbpx

Ravnatelj Čapljina

Ovaj oglas je istekao

Temeljem čl. 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04,  1/14 i 7/16 ), odredaba Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola ("Narodne novine HNŽ" broj: 2/05), članka  64. Statuta Škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-413/21 od 8.3.2021.godine  i Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja  broj: 384/21  od  14.4.2021. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini, raspisuje JAVNI  NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja škole

Ravnatelj Čapljina

Temeljem čl. 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04,  1/14 i 7/16 ), odredaba Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola (“Narodne novine HNŽ” broj: 2/05), članka  64. Statuta Škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-413/21 od 8.3.2021.godine  i Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja  broj: 384/21  od  14.4.2021. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

UVJETI:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, kandidat  treba  ispunjavati i posebne uvjete:

 • da ima završenu VSS ili VŠS,
 • da ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga škole sukladno Zakonu
 • da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
 • da nije krivično kažnjavan
 • da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja, s bilo kojim drugim članom Školskog odbora
 • da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu i životopis kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu presliku):

 • dokaz o stručnoj spremi (ukoliko je izdata u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju diplome)
 • potvrdu o radnom iskustvu u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja iz koje je vidljivo na kojem je radnom mjestu kandidat radio
 • izvadak iz  matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 • potpisana i ovjerena izjava da nije u rodbinskoj vezi s članovima Školskog odbora do drugog stupnja
 • potpisana i ovjerena izjava da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

Izabrani kandidat bit će dužan dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zaključivanja Ugovora o radu.

Ravnatelj škole se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni pismenim putem u roku od osam dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje,  a natječajna  dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom slati preporučeno putem pošte na  adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8

88 300   Č a p lj i n a

s  naznakom

„za javni natječaj za mjesto ravnatelja“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.05.2021

Datum objave: 20.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.