fbpx

Ravnatelj Mostar

Ovaj oglas je istekao

Ravnatelj Mostar

Na temelju čl. 97. Zakona o  o osnovnom odgoju i obrazovanju („narodne novine HNK/Ž“, broj 5/00, 4/04 i 5/04), čl. 66. Statuta, Odluke Školskog odbora br. 05-33-0203/20 od 03.02. 2020. godine, a po dobivenoj suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž br. 05-02-30-61/20 od 03.02.2020. godine, Školski odbor Osnovne škole za djecu s posebnim potrebama Mostar, r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za ravnatelja škole

Pored općih uvjeta predviđenih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  1. Da ima VSS ili VŠS
  2. Da ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga sukladno Zakonu
  3. Da ima 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
  4. Da nije kazneno kažnjavan
  5. Da nije angažiran na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa
  6. Da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja, s bilo kojim članom Školskog odbora

Kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju: prijavu na natječaj, životopis, rodni list, uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od 6 mjeseci ), ovjerenu presliku diplome (ukoliko je izdana u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju diplome), potvrdu o stažu u djelatnosti u osnovnom odgoju i obrazovanju, potpisane i ovjerene izjave iz stavke 5. i 6., uvjerenje o nekažnjavanju i nevođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca) dostaviti nakon izvršenog prijema, a prije zaključivanja Ugovora o radu.

Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine.

Rok podnošenja prijava je 15 dana od dana objavljivanja natječaja.

Neovjerene, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola za djecu s posebnim potrebama

Nikole Šubića Zrinskog bb

88 000   M o s t a r

s naznakom

„Natječaj za ravnatelja“ – NE OTVARATI

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 04.02.2020.

Izvor:www.szzhnz-k.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.