fbpx

Ravnatelj škole Kiseljak

Ovaj oglas je istekao

S.Š. ˝I.G.K.˝ Kiseljak raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos:

Ravnatelj škole Kiseljak

Temeljem Odluke Školskog odbora broj: 86/21od 4.3.2021. godine, Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj: 03-30-6/2021-88 od 9.3.2021. godine, članka101. i 102. stavak 1. Zakona o srednjem školstvu KSB (˝Službene novine KSB˝, br.: 11/01,17/04 i 15/12), članka114. i 115. Statuta Srednje škole ˝Ivan Goran Kovačić˝ Kiseljak, članka 4. Pravilnika o izboru, imenovanju i radu školskog odbora Srednje škole ˝Ivan Goran Kovačić˝ Kiseljak,Školski odbor raspisuje:

 

N A T J E Č A J

 

 1. Natječaj se raspisuje za:
 2. ravnatelj škole za naredni četverogodišnji mandat.
 3. Uvjeti natječaja za ravnatelja škole:

Za ravnatelja škole može biti izabrana i imenovana osoba koja osim općih uvjeta potrebitih za zasnivanje radnog odnosa(da je državljanin BiH, punoljetan i da ima opću zdravstvenu sposobnost potrebnu za rad), treba ispunjavati posebne uvjete propisane Zakonom o srednjem školstvu KSB (˝Službene novine KSB˝, br.: 11/01, 17/04 i 15/12):

 • zadovoljava uvjete za nastavnika ili pedagoga za rad u ovoj školi,
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva u odgojno–obrazovnim poslovima nakon diplomiranja.
 • Obvezno je dostaviti original ili ovjerenu presliku ne stariju od 6 mjeseci od dana objave Natječaja:
 1. Prijavnicu na natječaj,
 2. Kratak životopis,
 1. Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (sukladno Nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku za gimnazije u BiH i Dopuna nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za gimnazije i strukovne škole u KSB, kaoi Pedagoškim mjerilimaza srednje škole KSB. Za kandidate koji imaju završen studij po bolonjskom sistemu studiranja potrebno je dostaviti diplome i dodatke diplomi za I i II ciklus studija. Rješenje o nostrifikaciji ako je stručna sprema stečena izvan BiH nakon 6.4.1992. godine),
 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 4. Za kandidate koji nemaju završen nastavnički smjer potrebno dostaviti i uvjerenje/potvrdu o položenoj pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičkoj skupini predmeta.
 5. Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima nakon diplomiranja,
 6. Uvjerenje o nekažnjavanju, Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka, Liječničko uvjerenje (po prijemu, ne starije od 3 mjeseca),

Prijavnica mora sadržavati:ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa, naziv pozicije na koje se kandidat prijavljuje, broj natječaja na koji se prijavljuje, mjesto objave natječaja s datumom objave istog, popis priložene dokumentacije uz prijavnicu,prijavnica mora imati datum, mjesto i vlastoručni potpis. Životopis mora sadržavativlastoručni potpis kandidata, čime jamčite točnost i aktualnost podataka.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja bit će pozvani na intervju putem elektronske pošte.

Kandidat koji se ne odazove na intervju smatra se da je odustao od prijave.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja obavijesti u dnevnom tisku,  oglasnoj ploči škole, teksta oglasa na WEB stranici škole: ssigkkiseljak.ba i web stranici Službe za zapošljavanje KSB.

Prijaveslatiisključivo preporučenom poštom na adresu sa naznakom:

Prijava na natječaj

Srednja škola ˝Ivan Goran Kovačić˝ Kiseljak

Ul. Žrtava domovinskog rata br. 5.

71250 Kiseljak

 Prijave kandidata koje nisu potpune, blagovremene ili ne ispunjavaju propisane uvjeteneće se uzeti u razmatranje, te će kandidati biti obaviješteni putem elektronske pošte.

Kandidati koji ne budu izabrani, svoju dokumentaciju mogu podignuti u tajništvu Škole po završetku cjelokupne natječajne procedure, u suprotnom ista se uništava.

Izvor: www.szzksbsbk.com.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.04.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.