Referent za marketing Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Vitinka AD Zvornik, proizvođač prirodne mineralne i izvorske vode raspisuje: JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos: 

Referent za marketing Banja Luka

Opšti i posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos:

 • Visoka stručna sprema (dipl. inženjer arhitekture, dipl. ekonomista ili osoba sa drugim odgovarajućima zanimanjem za poslove marketinga),
 • dobro poznavanje rada na računaru – Office paket, posebno Word i Excel,
 • izgrađen smisao za estetiku,
 • analitičnost i preciznost,
 • znatiželjnost, motivisanost i odgovornost u poslu,
 • sklonost ka timskom radu i saradnji,
 • poželjno poznavanje engleskog jezika.

Vitinka AD Zvornik, između ostalog, zaposlenom nudi:

 • Mogućnost za rad u kompaniji sa dugom tradicijom,
 • kontinuirano profesionalno usavršavanje i stalnu edukaciju,
 • mogućnost napredovanja u kompaniji.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, s tim da ukoliko se u navedenom roku ne jave kandidati koji ispunjavaju prethodno tražene uslove, konkurs ostaje otvoren još najduže 10 dana.

Prijave koje treba da sadrže:

 • Biografiju,
 • diplomu o stečenom zvanju i
 • eventualne dokaze o dodatnim znanjima i vještinama.

dostavljati isključivo putem opcije “Prijavite se”.
Kandidati koji, na osnovu dostavljenih prijava budu ispunjavali tražene uslove za posao, biće pozvani na testiranje i razgovor.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.12.2017

Datum objave: 29.11.2017


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.