fbpx

Referent za unos podataka i upravljanje predmetima- upisničar Doboj

Ovaj oglas je istekao

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U DOBOJU

Referent za unos podataka i upravljanje predmetima- upisničar Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U DOBOJU
SVETOG SAVE 22
74 000 DOBOJ

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u skladu sa Zakonom

I – NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA

1.Referent za unos podataka i upravljanje predmetima- upisničar…. 1 izvršilac

Opis poslova radnog mjesta
Registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, izdaje potvrde o prijemu, kreira omot spisa sa novom naljepnicom (brojem), vrši pripremanje i preuzimanje predmeta, ulaganje podnesaka i dostavnica, davanje spisa na uvid strankama ili drugim licima uz prethodno odobrenje postupajućeg tužioca ili glavnog tužioca, obavlja i druge poslove predviđene Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 1.
Završena srednja stručna sprema (SSS), IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

II – OPŠTI USLOVI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNjAVATI
1) da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske
da je stariji od 18.godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima, i da se ne vodi krivični postupak pred sudovima.
da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

III – POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijave na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici tužilaštva a može se dobiti i lično u tužilaštvu.
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:
– diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
– uvjerenje ili potvrdu o poznavanju rada na računaru,
– lične karte ili pasoša,
Ispunjenost drugih uslova traženih konkursom, kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio Prijave na javni konkurs.

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa, dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora kandidata originale ili ovjerene foto-kopije sledećih dokumenata: diplomu o završenoj stručnoj spremi, uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu (važeće uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje).
Kandidate koji ispune opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Komisija za sprovođenje postupka izbora kandidata za navedeno radno mjesto će pozvati na razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“, posredstvom Zavoda za zapošljavanje.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove javnog konkursa, neće se uzeti u razmatranje.

IV – ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
Prijave na javni konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se lično u Tužilaštvo ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Doboju ul. Svetog Save 22, 74000 Doboj, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs”.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.