fbpx

Rekviziter sitne rekvizite i pomoćnik majstora svjetla Mostar

Temeljem Članka 20 a Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), sukladno Članku 5. stavak 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ“ broj 4/19) i Člankom 4. Pravilnika o radu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru te Odluke ravnatelja o prijemu u radni odnos broj 132/21 , ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

Rekviziter sitne rekvizite i pomoćnik majstora svjetla Mostar

Temeljem Članka 20 a Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), sukladno Članku 5. stavak 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ“ broj 4/19) i Člankom 4. Pravilnika o radu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru te Odluke ravnatelja o prijemu u radni odnos broj 132/21 , ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

Raspisuje se javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od šest mjeseci) za slijedeća radna mjesta:

 1. Rekviziter sitne rekvizite i pomoćnik majstora svjetla, 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno vrijeme, probni rad u trajanju od šest mjeseci

I  OPIS POSLOVA

Opis poslova rekvizitera sitne rekvizite:

 • Vodi računa o ispravnosti nabavljene rekvizite
 • Prema zahtjevima redatelja i scenografa radi na izradi rekvizite
 • Radi na predstavi i svim probama projekta u pripremi, a poslije održavanja predstava sklanja, skladišti i održava rekvizitu
 • Brine o higijeni uskladištene rekvizite kao i one koja je u uporabi
 • Obavještava blagovremeno voditelja službe ili tehničkog direktora o nabavci rekvizite
 • Pridržava se svih uputa inspicijenta predstave
 • Prema potrebi obavlja i druge poslove po nalozima i uputama tehičkog direktora, voditelja službe ili ravnatelja Kazališta.

Opis poslova pomoćnika majstora svjetla:

 • radi na postavci rasvjetnih tijela u predstavi, promjenama, montaži i demontaži istih
 • vodi računa o rasvjetnim tijelima, njihovod održavanju i pravilnom skladištenju
 • obavlja po potrebi električarske intervencije na održavanju elektro instalacije u objektima Kazališta
 • pridržava se svih uputa majstora svjetla i inspicijenta predstave tijekom izvođenja premijernog i repriznog reportoara
 • obavlja i sve druge poslove u okviru djelokruga svoga rada po nalozima i uputama Voditelja produkcije.

II  UVJETI ZA RADNO MJESTO

Prijavljeni kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

Kandidat za radno mjesto Rekvizitera sitne rekvizite i pomoćnik majstora svjetla treba ispunjavati slijedeće opće uvjete:

 • Obrazovanje SSS elektro usmjerenja
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u sklopu kazališne produkcije

III  POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su uz popunjeni obrazac prijave na natječaj i biografiju koji se može preuzeti na web stranici www.hnkmostar.ba, dužni dostaviti ovjerene kopije slijedeće dokumentacije:

 • Svjedodžba o završenoj srednjoj školi – ovjeren preslik
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog tijela)
 • Dokaz o radnom iskustvu, s opisom poslova koje kandidat obavlja / je obavljao kod poslodavca/poslodavaca
 • Životopis
 • Izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac izvoda)
 • Drugu dokumentaciju prikladnu za procjenu kandidata.

Napomena: Kandidati koji budu primljeni na radna mjesta, prije zasnivanja radnog odnosa dužni će biti dostaviti dokumente potrebne za zasnivanje radnog odnosa  sukladno propisima, uključujući i liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj/radnoj sposobnosti.

IV  NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom se dostavlja preporučenom pošiljkom na adresu:

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Kneza Domagoja bb

88000 Mostar

s naznakom:

„Prijava na javni natječaj za popunu radnih mjesta – ne otvarati“

Ustanova  nije obvezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

V  OSTALE NAPOMENE

Kandidati koji ispunjavaju sve uvjete tražene javnim oglasom biti će pozvani na pismeni i usmeni ispit na kojem će se izvršiti provjera traženih uvjeta za radno mjesto.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz Članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja obavijesti u Večernjem listu i Dnevnom listu koji su dostupni na području HNŽ, na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNŽ kao i objave natječaja na web stranici Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru www.hnkmostar.ba.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.04.2021

Datum objave: 06.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.