Rukovodilac odjeljenja za opšte poslove

Ovaj oglas je istekao

Rukovodilac odjeljenja za opšte poslove

OPIS RADNOG MJESTA
Rukovodilac odjeljenja za opšte poslove

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
– da je državljanin RS ili BiH,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave,
– da mu nije prestao radni odnos po osnovu izrečene disciplinske mjere tri godine prije objavljivanja konkursa.

POSEBNI USLOVI:
– diplomirani pravnik – VII stepen stručne spreme,
– položen stručni ispit,
– osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata,
– radno iskustvo od najmanje tri godine na istim ili sličnim poslovima,

Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom dostaviti dokaze ( foto-kopiju) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog konkursa ( diplomu o stečenom zvanju-dipl.pravnik, dokaz o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ličnu kartu ili pasoš, uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu), kao i izjavu kojom kandidat dokazuje ispunjenost uslova navedenih u javnom konkursu.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu dostaviti na adresu:
Osnovni sud u Prnjavoru, ul. Beogradska, br. 6, 78430 Prnjavor.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obavit će se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/rukovodilac_odjeljenja_za_opste_poslove_-_osnovni_sud_u_prnjavoru/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.09.2018

Datum objave: 05.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.