fbpx

Rukovodilac odsjeka za računovodstvo Gradiška

Ovaj oglas je istekao

JZU Bolnica Gradiška

Rukovodilac odsjeka za računovodstvo Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
JZU BOLNICA GRADIŠКA
BROJ: 01-1566/20

К O N К U RS
za prijem radnika u radni odnos

1. Rukovodilac odsjeka za računovodstvo

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
-da su državljani RS;
-da su stariji od 18 godina
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost
-da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjiva djela koja ih čine napodobnim za obavljanje posla za navedeno radno mjesto, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični ili prekršajni postupak.

Posebni uslovi:
-VSS, VII stepen, završen ekonomski fakultet;
-posjedovanje licence sertifikovanog računovođe izdatog od Saveza računovođa i revizora Republike Srpske;
-Radno iskustvo na poslovima sertifikovanog računovođe od najmanje tri godine;
-poznavanje rada na računaru;

Opis poslova:
*Organizuje i rukovodi radom odsjeka za računovodstvo, koordinira rad sa ostalim službama
*Кontroliše pravilno, blagovremeno i kvalitetno rješavanje poslova postavljenih pred knjigovodstvo;
*Organizuje rad na provođenju popisa imovine,sredstava i izvora sredstava;
*Odgovara za tačnost podataka koji se prezentuju Direktoru, Upravnom odboru, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i ostalima prema potrebi;
*Izrada mjesečnih finansijskih izvještaja zbirno i po radnim jedinicama;
*Izrada potrebnih izvještaja prema Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske;
*Izrada polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja;
*Organizuje rad pri revizijama finansijskih izvještaja kao i ostalim kontrolama u toku godine;
*Prati i proučava propise iz svog domena, vodi potrebna zaduženja, vodi evidenciju kredita kod banaka i drugih davalaca ;
*Organizuje odlaganje i čuvanje poslovnih knjiga u skladu sa Pravilnikom;
*Prijem i podjela pošte koja se odnosi na knjigovodstvo;
*Vodi radne liste zaposlenih u svom sektoru;
*Prisustvuje seminarima i edukacijama;
*Pravi izvještaj o stanju dobavljača i kupaca;
*Vrši plaćanje po nalogu neposrednog rukovodioca;
*Vrši likvidaciju prispjele dokumentacije i usmjerava je na obradu;
*Daje uputstva iz oblasti knjigovodstva neposrednim izvršiocima;
*Vrši korespondenciju radi usaglašavanja knjigovodstvenog stanja ili neispravne dokumentacije;
*Obavlja ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Кomisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjenju opštih i posebnih uslova i kratku biografiju.
Bolnica će sa izabranim kandidatom će potpisati ugovor o probnom radu. Ukoliko radnik tokom probnog rada zadovolji na poslovima koje zahtjeva radno mjesto, sa radnikom će se zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja istog u listu „Glas Srpske.“
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se predati na protokol JZU Bolnice Gradiška ili putem pošte na adresu: JZU Bolnica Gradiška, dr. Mladena Stojanovića 20, 78400 Gradiška sa napomenom za konkurs.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.08.2020

Datum objave: 05.08.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.