fbpx

Rukovodilac primarne prerade drveta – diplomirani inženjer šumarstva Podgradci

Ovaj oglas je istekao
Agencija Spektar tražim posao

Agencija Spektar, agencija sa najdužim iskustvom u posredovanju pri zapošljavanju u BiH za Klijenta traži izvršioca za radno mjesto:

Rukovodilac primarne prerade drveta - diplomirani inženjer šumarstva Podgradci

Opis posla:

 • U skladu sa normativnim aktima i proizvodnim programom organizuje i rukovodi radom u radnoj jedinici primarna prerada drveta (pilana, sušnice, decimirnica),
 • dogovara dinamiku dopreme trupaca, kao i prijem istih,
 • daje naloge na rezanje prema proizvodnom planu o potrebama u preduzeću,
 • sa saradnicima organizuje rad oko izvršenja dinamike proreza, sušenja i krojenja elemenata,
 • dogovara izmjene i dopune u procesu proizvodnje i sa saradnicima ih dosljedno sprovodi u djelo,
 • razrađuje mjesečnu dinamiku i terminira izvršenje iste, vezanu za rokove,
 • učestvuje u razrješavanju i snosi odgovornost za nastale reklamacije,
 • svakodnevno konroliše kvalitet dopremljenih trupaca, kvalitet i kvantitet proreza, sušenja i krojenja, pravilnost primjene normativa,kvalitet sortiranja, uskladištenja, te nakon iste ukazuje na propuste i daje uputstva za otklanjanje istih,
 • daje informacije u radnoj jedinici o stanju u proizvodnji,
 • radi mjesečne izvještaje primarne proizvodnje i mjesečne izvještaje škarta,
 • obavlja i ostale poslove u okviru stručne spreme i radnih sposobnosti, a po nalogu neposrednog rukovodioca.

Potrebni uslovi:

 • Visoka stručna sprema – diplomirani mašinski inženjer ili diplomirani šumarsi inženjer,
 • poželjno radno iskustvo na istim posovima,
 • poznavanje engleskog jezika- srednji nivo,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Preduzeće nudi:

 • Dobre finansijske uslove,
 • plaćeni troškovi putovanja u visini autobuske karte,
 • službeni telefon,
 • plaćeni prekovremeni sati.

Prijave za posao Rukovodilac primarne prerade drveta Podgradci slati putem opcije “Prijavite se”.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.02.2019

Datum objave: 31.01.2019


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.